Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011/09

  • O modernizacji prawa pracy (2)
 • Studia i opracowania
  • Dziesięciolecie kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej (9)
 • Wykładnia i praktyka
  • Mechanizm regulujący zawieranie umów o pracę na czas określony - w kontekście upływającego okresu obowiązywania ustawy antykryzysowej (13)
  • Nierozwiązanie stosunku pracy jako przyczyna zawieszenia prawa do emerytury (22)
  • Zakres przedmiotowy ograniczeń dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich (28)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego (35)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Przedawnienie roszczeń majątkowych opartych na przepisach prawa cywilnego mających zastosowanie na podstawie art. 300 k.p. (39)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Bhp przy zatrudnianiu pracowników (40)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Umowy terminowe - problemy praktyczne (41)
 • Nowe przepisy (44)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)