Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013/09

  • Antydyskryminacyjne prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w orzecznictwie TSUE - zakres i podstawowe pojęcia
 • Studia i opracowania
  • Ubezpieczenie wypadkowe
  • Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - sprawozdanie z IXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wykładnia i praktyka
  • Ograniczenie prawa do strajku w zakładach generujących poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa
  • Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (art. 100 § 2 pkt 5 k.p.)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zatrudnienie i zamieszkanie w kilku państwach członkowskich
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Kontrowersje wokół pojęcia dnia wolnego od pracy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Nagroda jubileuszowa
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Nowe regulacje czasu pracy
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS