Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014/07

  • Ustalanie ustawodawstwa tymczasowego na podstawie rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009
 • Studia i opracowania
  • Employee Responsibility under the Polish Law
 • Wykładnia i praktyka
  • Zwolnienia grupowe w świetle judykatury Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - cz. 1
  • Podleganie przez sędziów ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zawarcia umowy zlecenia
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Umowa o pracę a umowa zlecenia - najnowsze orzecznictwo. Późniejsze porozumienie może zawierać gorsze rozwiązania dla zatrudnionych niż te zawarte w innych przepisach wewnątrzzakładowych - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 lipca 2013 r., I PK 62/13
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop wypoczynkowy
 • Konsultacje i wyjaśnienia
 • Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS