Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014/10

  • Sąd Najwyższy i jego funkcje w polskim systemie sądowniczym
 • Studia i opracowania
  • Postępowanie w celu uzgodnienia mechanizmów uczestnictwa pracowników w polsko-niemieckiej spółce europejskiej z siedzibą w Niemczech
 • Wykładnia i praktyka
  • Rola spółki dominującej w sporze zbiorowym pracowników spółki zależnej. Część I
  • Płeć jako jedno z kryteriów dyskryminacyjnych w zatrudnieniu wyznaczających zakres podmiotowy dyskryminacji
 • Z orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Coroczny płatny urlop
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Należności z tytułu podróży służbowej przysługujące kierowcy w transporcie międzynarodowym. Hipoteka przymusowa na nieruchomości wspólnej małżonka i dłużnika z tytułu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne - najnowsze orzecznictwo
  • Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r. (III UZP 3/12) w kwestii ustalania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie zmiany wysokości powtarzającego się świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • System prawa pracy. Tom V Zbiorowe prawo pracy, redakcja naukowa Krzysztof W.Baran, rec. Antoni Dral, Aneta Kowalczyk
 • Wskaźniki i składki ZUS