Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/06

  • Uzasadnienie istnienia prawa do strajku - od rządów siły do rządów prawa
 • Studia i opracowania
  • Ewolucja formuły emerytalnej w latach 1999-2014
 • Wykładnia i praktyka
  • O co chodzi w jednolitej umowie o pracę?
  • Ograniczenia w zakresie rozwiązania układu zbiorowego pracy
  • Brak propozycji obsadowych jako nierzeczywiste uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
  • Zwolnienie inspektora pracy z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zwolnienia grupowe w ramach zakładu przedsiębiorstwa
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlopy wypoczynkowe
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Uprawnienia pracownika w związku z przywróceniem do pracy
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (5)
 • Wskaźniki i składki ZUS