• Sąd Najwyższy - jedność i specjalizacja (zróżnicowanie wewnętrzne)
  • Studia i opracowania
  • Konstrukcje i konfiguracje władzy: NFZ-oferenci
 • Wykładnia i praktyka
  • Nadużycie formy prawnej spółki w zgrupowaniu w aspekcie prawa pracy
  • Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wypowiedzenie zmieniające i porozumienie rozwiązujące w ramach zwolnień grupowych
 • Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (K 39/13) dotyczącego zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Skutki wadliwej reprezentacji spółki kapitałowej przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu - najnowsze orzecznictwo
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?
 • Wskaźniki i składki ZUS