Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/02

  • (U)tracona sprawiedliwość międzypokoleniowa w ubezpieczeniu emerytalnym
  • Europeizacja opieki zdrowotnej - trzy perspektywy
 • Studia i opracowania
  • Między samozatrudnieniem fałszywym a zależnym
 • Wykładnia i praktyka
  • Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony - pozytywny kierunek zmian czy utrzymanie status quo?
  • Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • "Konieczność" wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy (art. 1514 par. 1 k.p.)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Dyskryminacja i jej skutki
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Sankcja podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Stosunek pracy
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (8)
 • Wskaźniki i składki ZUS