• Swoistości normatywne rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • "Delegowanie równoległe" w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Studia i opracowania
  • Pomijanie prawnej odrębności członków holdingu w indywidualnym prawie pracy, cz. I
 • Wykładnia i praktyka
  • Rozwiązywanie stosunków pracy w świetle nowych przepisów o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  • Problematyka stanowczych form udziału zakładowej organizacji związkowej w polityce zwolnień z perspektywy pracodawcy
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego a niezdolność do pracy z powodu choroby
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Długotrwała absencja chorobowa pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Uprawnienia rodzicielskie pracowników
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (12)
 • Wskaźniki i składki ZUS