Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/07

 • Świadczenia opieki długoterminowej a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
 • Spory zbiorowe w projekcie Kodeksu zbiorowego prawa pracy
 • Studia i opracowania
  • Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa – sprawozdanie z konferencji
 • Wykładnia i praktyka
  • Nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych na gruncie RODO – wybrane zagadnienia
  • Prawo wnuków do renty rodzinnej
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Uprawnienie pracodawcy do uchylenia regulaminu wynagradzania a promowanie rokowań zbiorowych
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2017 r. (II PK 269/16) w sprawie uprawnienia pracodawcy do uchylenia regulaminu wynagradzania
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlopy wypoczynkowe
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz