• Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych a poziom zatrudnienia
 • Problem wypalenia zawodowego w kontekście ochrony życia i zdrowia pracownika
 • Studia i opracowania
  • O pracy i zatrudnieniu
 • Wykładnia i praktyka
  • Refleksje o ochronie stosunku zatrudnienia działaczy związkowych na poziomie zakładowym po nowelizacji ustawy związkowej z 5 lipca 2018 r.
  • Umowa o rozłożenie należności z tytułu składek na raty - pozycja prawna dłużnika (płatnika składek)
  • Podstawy odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej kuratorów sądowych w Polsce
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wymagania zawodowe dotyczące działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki Kościoła
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Umowa o pracę
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • Guy Davidov: A Purposive Approach to Labour Law
 • Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 października 2018 r.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz