Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017/02

  • Przemoc w świecie pracy
  • Powszechne prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
 • Studia i opracowania
  • Kształtowanie postanowień układów zbiorowych pracy w sposób mniej korzystny dla pracowników niż przewidziany w przepisach rangi ustawowej - ujęcie prawnoporównawcze
 • Wykładnia i praktyka
  • Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług
  • Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Tryb ustalenia regulaminu wynagradzania
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Świadectwo pracy po zmianach
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS