Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017/03

  • Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości
 • Studia i opracowania
  • Prawo ochrony pracy. Współczesność i perspektywy rozwoju. Sprawozdanie w Siódmego Seminarium Szubertowskiego
 • Wykładnia i praktyka
  • Spór o definicję legalną płatnika składek
  • Ustalanie liczby godzin wykonania umowy zlecenia lub nienazwanej umowy o świadczenie usług w celu zapewnienia minimalnej stawki godzinowej
  • Zabezpieczenie hipoteczne należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Dyskryminacja pracowników zatrudnionych na czas określony
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Kryteria ustalania wysokości odszkodowania za naruszenie przez pracodawcę obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego z przyczyn jego niedotyczących
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Jeszcze o minimalnej stawce godzinowej
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS