• Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych
  • Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej
 • Studia i opracowania
  • Bezwarunkowy dochód podstawowy - przyszłość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy utopia?
 • Wykładnia i praktyka
  • Uprawnienia kierownicze pracodawcy sektora prywatnego a wolność wyznawania religii w miejscu pracy w świetle orzeczeń TSUE w sprawach Achbita i Bougnaoui
  • W kwestii kryminalizacji mobbingu
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Wykonywanie pracy przez chorego pracownika jako podstawa zwolnienia dyscyplinarnego - najnowsze orzecznictwo
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r. (III UK 53/16) dotyczącego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez artystów wykonawców
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Należności z tytułu podróży służbowych
 • Nowe przepisy
 • Przegląd wydawnictw
  • Karolina Sztandar-Sztanderska: Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu
 • W czasopismach (18)
 • Wskaźniki i składki ZUS