• Europejski filar praw socjalnych - próba sprostania wielorakim wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską
 • Studia i opracowania
  • O związkach zawodowych
  • Precarious Word. Current reality and perspectives - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 23-24 marca 2017 r.)C
 • Wykładnia i praktyka
  • Autonomia i zależność kwalifikacji kontraktów menedżerskich według prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
  • Zatrudnienie tymczasowe po nowelizacji
  • Podstawa prawna obowiązku pracodawcy wypłaty ryczałtu za nocleg z tytułu podróży służbowej kierowcy w transporcie międzynarodowym - po wyroku TK z 24 listopada 2016 r., K 11/15
  • Ochrona przedemerytalna po reformie wieku emerytalnego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Konstytucyjne uwarunkowania pozbawienia funkcjonariuszy nabytych przywilejów emerytalnych
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ochrona przedemerytalna
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS