• Aktualności (6)
  Kobiety na stanowiskach kierowniczych; Mistrzostwa Kadry BHP 2016; Praca na najwyższym poziomie - Dzień Bezpieczeństwa w Skanska; "Laur Bezpieczeństwa 2015"; Bezpieczni na starcie- zdrowi na mecie - ogólnoeuropejska kampania
 • Liderzy bezpieczeństwa: GKN Driveline (16)
  GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.
 • Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy? (21)
  Uzależnienie od tego uczucia powoduje często, iż "ryzykanci" coraz wyżej zawieszają sobie poprzeczkę. zagrożenie stanowi bowiem uzależniającą, ekscytującą rozrywkę, sprawia przyjemność, umożliwia sprawdzenie siebie, swoich możliwości, a nawet dowartościowanie się.
 • Jakim być przywódcą? (25)
  Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trandy w zakresie efektywnego przywództwa.
 • Prace sadownicze a ochrona dróg oddechowych (30)
  Zatrucia środkami ochrony roślin najczęściej spowodowane są przypadkowym wdychaniem szkodliwej substancji przez nadmiernie długi czas lub też złym zabezpieczeniem rolników opryskujących uprawy. W czasie oprysków i rozpyleń istnieje również możliwość wniknięcia przez skórę lub oczy.
 • Produkty prezentowane w ramach Alei Ergonomii (35)
  Balnsery 3ARM; Manipulatory; IDEA - stół wysoki do spotkań ad-hoc; LANO E - biurko elektryczne; SELO - antypoślizgowe i ergonomiczne siedzisko w kształcie siodła; 3.B ELEVEN - fotel, który aczyta i rozumie ludzkie ciało; POWERCAP INFINITY - urządzenie zintegrowane, składające się z hełmu, osłony twarzy, filtrów pyłowych zapewniających kompleksową ochronę; FORCE8 Press to check - nowe filtry z systemem umożliwiającym dopasowanie maski do twarzy przed każdym użyciem; JSPCHECK: Technologia JSP - sprzęt do pracy na wysokości wyposażany w czujniki, które mogą być skanowane za pomocą urządzeń mobilnych lub komputera, umożliwiając wykonanie inspekcji w ciągu kilku minut
 • Zwolnienia lekarskie w świetle nowych przepisów (42)
  Podstawową przyczyną czasowej niezdolności pracownika do pracy jest jego choroba stwierdzona odpowiednim orzeczeniem lekarskim. Pojęcie "choroba" w znaczeniu prawnym jest to zazwyczaj takie zdarzenie ubezpieczeniowe, z którym łączy się określone świadczenie ubezpieczeniowe a rozpoczyna się ona wtedy, gdy stan zdrowia w określony sposób wpłynie na zdolność do pracy.
 • Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych (48)
  Zezwolenie UDT na użytkowanie urządzenia; Minimalne wymagania wobec starszych urządzeń; Kwalifikacje i uprawnienia; Obowiązki eksploatującego i pracodawcy; Ocena stanu technicznego