• Aktualności (6)
  Targi SAWO 2016; Rozmowa z Zofią Strzyż, dyrektorem Targów SAWO; Tydzień Bezpieczeństwa w Polsce; I ty możesz zostać mistrzem w udzielaniu pierwszej pomocy; Mistrzostwa "Bezpieczna firma" - sztuczna krew, ale prawdziwa adrenalina; Komisja Europejska proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami; Praca podczas upałów - obowiązki pracodawców; Sprawozdanie roczne EU-OSHA za 2015 r.: dostosowywanie się do zmian oraz zagrożeń i wyzwań, które przynoszą zmiany; Kobiece powroty do pracy; Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie - polska edycja kampanii EU-OSHA; Wyzwanie związane z BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach: co można zrobić?
 • Lepiej widoczni, widocznie lepsi! - wpływ wyboru materiału odblaskowego na bezpieczeństwo noszącego ubranie (24)
  Pierwsze informacje i próby prac nad powstaniem materiałów odblaskowych pojawiły się w latach 40 ubiegłego stulecia, a jako produkt - w latach 50.
  Klasyfikacja odzieży ostrzegawczej a materiały odblaskowe; Czyszczenie materiałów odblaskowych; Klasyfikacja materiałów odblaskowych
 • Liderzy bezpieczeństwa: Imperial Tobacco (29)
  Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu tytoniowego z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Fabryka w Radomiu, która ma długoletnią historię sięgającą okresu międzywojennego, zatrudnia obecnie ok. 650 osób, w tym ok. 150 pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.
 • Bezpieczeństwo na wysokości. Dekalog zasad (34)
  Dekalog bezpieczeństwa przy pracy na wysokości; Co warto wiedzieć o pracy na wysokości
 • Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo (36)
  Niektórzy prezesi już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeżeli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za to zapłacą - Jerzy Karczewski w rozmowie z "Pracą i Zdrowiem".
 • Pola elektromagnetyczne (41)
  Pola elektromagnetyczne w miejscu pracy mogą powodować skutki bezpośrednie lub pośrednie. Skutki bezpośrednie związane są z oddziaływaniem pola na organizm ludzki, a ich charakter może być nietermiczny lub termiczny. Skutki pośrednie powodowane są obecnością przedmiotu w polu elektromagnetycznym prowadzącą do zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.
 • Ręce, czyli bomba drobnoustrojowa (44)
  Nasze ręce codziennie dotykają setek przedmiotów i powierzchni, na których zgromadzone są groźne dla organizmu bakterie: klamek, poręczy, uchwytów, włączników światła, klawiatur komputerowych czy banknotów. Jednorazowy kontakt z taką powierzchnią powoduje pobranie od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. Ręce porównać można zatem do nieustannie tykającej bomby bakteryjnej, a ich mycie do jej rozbrajania.
 • Zmiany Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych i urlopów dla rodziców (część 1) (47)
  Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi nie można zatrudniać pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony dłużej niż przez 33 miesiące, a także umowy mogą być maksymalnie 3. Jest to korzystne przede wszystkim dla pracownika.