Problemy Jakości 2010/02

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Model Doskonałości EFQM - wersja 2010 (4)
  • Satysfakcja pracowników z systemów zarządzania jakością (7)
  • Model funkcjonowania SZJ w Administracji Finansów Publicznych (11)
  • Problem jakości w transakcjach handlowych (17)
  • Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych (1) (22)
  • Zrównoważona konsumpcja i produkcja z perspektywy Europejczyków - badania Eurobarometru (27)
  • Nauczanie w szkole wyższej i jego jakość (33)
  • Innowacyjna skłonność obywateli Unii Europejskiej (38)
 • Encyklopedia klasyków
  • Armand Vallin Feigenbaum (44)
 • Felieton
  • Motywacja i my (45)
 • Z prasy zagranicznej
  • ISO Management Systems, 6/2009 (46)
 • Varia
  • Kreatywność, innowacyjność, jakość i działanie. Kazimierz - Activity 2009 (47)
  • Nowoczesne koncepcje zarządzania (49)
  • Recenzje (50)
 • Summaries of selected articles published in 2009 (51)
 • Wykaz ważniejszych artykułów opublikowanych w 2009 r. (54)