Problemy Jakości 2010/07

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Cele przedsiębiorstwa (2)
  • Normatywne podejście do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (6)
  • Kaizen (12)
  • Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością (16)
  • Odpowiedzialność za jakość produktu (29)
  • Utrzymanie systemu a wartość dodana (35)
 • Felieton
  • Dźwiękowe Eldorado (38)
 • Z prasy zagranicznej
  • ISO Focus+, 5/2010 (39)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (40)
 • Jakość w praktyce
  • Funkcjonowanie placówki służby zdrowia z wdrożonym SZJ (42)
  • Sympozjum w Prradze (44)
  • Wiedza o kliencie a jakość usług taksówkarskich w Łodzi (45)
 • Varia
  • Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym (51)
  • Kierunki rozwoju (52)
  • Recenzje