• Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Kaizen jako narzędzie doskonalenia zarządzania w przedsiębiorstwie (4)
   • Miejsce kaizen w procesie doskonalenia zarządzania w warunkach zmienności otoczenia
   • Korzyści z wdrożenia strategii kaizen w organizacji
  • OFFSHORING jako strategia globalnego pozyskiwania zasobów (9)
   W międzynarodowej literaturze ekonomicznej globalne pozyskiwanie zasobów jest zwykle definiowane za pomocą terminów outsourcingu i offshoringu. Offshoring uważany jest za nową "falę" na świecie. Jednym z doniosłych efektów postępującej integracji gospodarki światowej jest rosnące znaczenie możliwości wykorzystywania offshoringu i źródeł zewnętrznych (outsource) w kreowaniu wartości działań biznesowych. W wielu sektorach, przedsiębiorstwa są zdolne do dezagregacji swoich łańcuchów wartości na mniejsze części. Proces ten pozwala na względnie niezależna podejście do profilu idealnej lokalizacji przedsiębiorstwa poprzez offshoring i delokalizację oraz strategie kontroli (poprzez outsourcing). Artykuł prezentuje nowe modele biznesu w okresie globalizacji, istotę, motywy oraz kierunki geograficzne offshoringu. 
   • Nowe modele biznesu w okresie globalizacji
   • Istota offshoringu
   • Offshoring a outsourcing
   • Motywy i geograficzne kierunki offshoringu
  • Zarządzanie jakością jako element zarządzania projektami (14)
  • Zarządzanie bez nagród ale z groźbą kary (18)
  • Polityka innowacyjna organizacji administracji publicznej w krajach UE (22)
  • Uwarunkowania podejścia procesowego w przedsiębiorstwie (28)
  • Produktywność i jakość usług a produktywność firmy (32)
  • Funkcje pomiaru dokonań a wpływ na zachowanie członków organizacji (35)
 • Felieton
  • Życie kręci się wokół kuchni (41)
 • Z prasy zagranicznej
  • Wpływ zarządzania jakością na zdrowie pracowników (42)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (43)
 • Jakość w praktyce
  • Wizerunek firmy na rynku usług pogrzebowych (46)
 • Varia
  • Konferencja w Boszkowie (50)
  • Konferencja w Piechowicach (50)
  • Z życia FSNT NOT. Bezpieczeństwo w świecie znormalizowanym (51)