• Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Wpływ zarządzania bezpieczeństwem żywności na jakość życia (2)
   Jakość żywności - wybrane problemy; Istota i uwarunkowania jakości życia; Podejścia do jakości życia; Wybrane uwarunkowania jakości życia 
  • Teorie motywowania w zarządzaniu jakością (9)
   Motywacja a motywowanie; Wybrane teorie motywowania; Motywowanie w zarządzaniu jakością 
  • Specjaliści do spraw zarządzania jakością (15) Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach - stan obecny; Zadania komórki zarządzania jakością w zakresie kreowania zmian; Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach - spojrzenie w przyszłość; Przewidywane zadania specjalistów ds. zarządzania jakością - punkt widzenia dyrektorów naczelnych 
  • Europejskie standardy partycypacji pracowniczej - nowa jakość (19)
   Europejskie ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej i sprawy ponadnarodowe; Istota partycypacji pracowniczej w prawie europejskim; Podstawy prawne partycypacji pracowniczej w europejskich przedsiębiorstwach (grupach) ponadnarodowych; Prawne konstrukcje instytucjonalne i formy reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach europejskich o zasięgu ponadnarodowym; Stosowanie zasad standardowych zaangażowania pracowników w spółce europejskiej; Ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej 
  • Wykorzystanie metody QFD do zarządzania jakością w usługach medycznych (25)
   Jakość w usługach medycznych; Przykład zastosowania metody QFD w usługach medycznych; Oddział chirurgii ogólnej; Oddział laryngologii; Oddział neurologiczny 
  • Środki kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności (32)
   Rodzaje środków kontroli; Wybór środków kontroli; Walidacja środków kontroli 
  • Kreatywność kierownictwa w rozwoju innowacji w organizacjach administracji publicznej (37)
   Znaczenie pomysłów pochodzących od kierownictwa dla rozwoju innowacji; Znaczenie pomysłów zgłaszanych przez zarządy dla rozwoju innowacji według kategorii organizacji 
 • Felieton
  • Zabawa dźwiękiem (43)
 • Z prasy zagranicznej
  • Integracja znormalizowanych systemów zarządzania - czy kolejność wdrażania ma znaczenie? (44)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (45)
 • Varia
  • Integration 2012 (47)
   XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki" Kazimierz Dolny 23-25 listopada 2012 
  • Recenzje (48)
  • Konferencja w Warszawie (52)