Problemy Jakości 2013/03

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Rola i znaczenie technologii ekoinnowacyjnych w Unii Europejskiej (2)
   Definicje ekoinnowacji; Ekoinnowacje a polityka Unii Europejskiej; Znaczenie ekoinnowacji w gospodarce Unii Europejskiej; Rozwój innowacyjności i ekoinnowacyjności w Unii Europejskiej. Porównania międzynarodowe;
  • Strategia rozwoju lokalnego (8) Polityka rozwoju - istota, strategia, programy; Rozwój lokalny; Strategia rozwoju lokalnego; Metody opracowywania stretegii rozwoju lokalnego; Etapy i elementy strategii rozwoju lokalnego
 • Sympozjum w Ciechocinku
  • Zarządzanie ryzykiem w sformalizowanych systemach zarządzania (15)
   Wymagania i wytyczne norm, dotyczące zarządzania ryzykiem; Norma ISO 9001:2008 a zarządzanie ryzykiem; Praktyczne rozwiązania; Norma ISO 9004:2009 a zarządzanie ryzykiem; Audit i działania auditora
  • Zarządzanie ryzykiem a redukcja kosztów (20)
   Idea zarządzania ryzykiem; Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa; Ryzyko a globalna redukcja kosztów
  • Ryzyko w kontroli zarządczej (23)
   Zarządzanie ryzykiem w standardach kontroli zarządczej; Proces zarządzania ryzykiem; Zarządzenia ryzykiem; Podstawy wdrożenia zarządzania ryzykiem; Analiza i ocena ryzyka; Wdrożenie zarządzania ryzykiem na przykładzie kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego
  • Zarządzanie ryzykiem. Ciągłość działania, znormalizowane systemy zarządzania (30)
   Praktyczne zastosowanie teorii; Zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne
  • Ryzyko - zagrożenie czy szansa? (36)
   Czy warto się obawiać ryzyka? Ograniczenia - największą możliwością rozwoju; Zmienność, niepewność i ryzyko są pewne; Zakorzenione zarządzanie ryzykiem; Dialog z interesariuszami; Skuteczny dialog to proces
 • Z prasy zagranicznej
  • Kategoryzacja badań dotyczących ISO 9001 oraz ISO 14001 (40)
 • Felieton
  • Polak potrafi (41)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (42)
   Walne Zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 - Seminarium "Jakość - nowe wyzwania"
 • Jakość w praktyce
  • Technologia kontroli jakości (45)
   Kontrola i badania w normie ISO 9001:2008; Metody kontroli jakości; Dokumentacja technologii kontroli jakości; Kontrola inspekcyjna (audit) jakości wykonania