Problemy Jakości 2014/02

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Strategia rozwoju Unii Europejskiej "EUROPA 2020" (2)
   Priorytety i cele Strategii "Europa 2020"; Projekty przewodnie i struktura Strategii "Europa 2020"; Pozostałe cele szczegółowe Strategii "Europa 2020"; Instrumenty realizacji Strategii "Europa 2020"
  • Zarządzanie wiedzą jako wymóg współczesności (8) Wiedza jako narzędzie biznesowe; Transfer wiedzy w organizacji
  • Ontologiczny status norm i zasad zarządzania jakością (13)
   W artykule autor pokazuje różnice pomiędzy normami (jako zmiennymi, celowymi wynalazkami) a zasadami: stałymi, odkrywanymi wartościami. Przedstawia też poznawcze i praktyczne skutki tych różnic dla zaufania.
  • Zarządzanie ryzykiem czy działania zapobiegawcze w systemie zarządzania? (16)
   W artykule przedstawiono podstawowe terminy dotyczące ryzyka, działań zapobiegawczych, zagrożeń z uwzględnieniem wytycznych ISO Guide 73 i normy ISO 31000: 2009. Autor zwraca uwagę na wielość i kierunki rozwoju metod zarządzania ryzykiem. Podaje porównanie wymagań: prostego modelu zarządzania ryzykiem, wybranych wytycznych ISO 31000 oraz wymagań dotyczących działań zapobiegawczych określonych w normie ISO 9001. Analizuje możliwości zastosowania zarządzania ryzykiem i działań zapobiegawczych w systemie zarządzania organizacji, którego podstawą jest proces. Uwzględnia prosty i złożony przebieg procesów głównych organizacji. Podkreśla celowość implementowania zarządzania ryzykiem lub działań zapobiegawczych w zależności od potrzeb i celów, jakie organizacja chce osiągnąć. Wskazuje zalety i wady prezentowanych rozwiązań.
  • Samoocena jako model doskonalenia przedsiębiorstwa (cz. 2) (22)
   Funkcje samooceny i certyfikacji jako instrumentów doskonalenia jakości są w wielu aspektach zbliżone.
  • Analiza i ocena jakości obsługi klienta (27)
   W referacie poświęcono uwagę zagadnieniu obsługi klienta i jej jakości. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, którego dokonano w pierwszej części referatu, scharakteryzowano jakość usługi oraz jakość obsługi klienta. Druga część referatu zawiera analizę i ocenę jakości obsługi klienta na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa transportowego w Cieszynie. Badaniu poddano najważniejsze aspekty obsługi klienta, który korzysta z tego typu usług. W podsumowaniu referatu zawarto sugestie usprawnień w analizowanym przedsiębiorstwie i obszarze.
 • Z prasy zagranicznej
  • Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane w oparciu o normę ISO 26000 (34)
 • Felieton
  • Etyka to nauka, czy życie? (35)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (36)
 • Varia
  • Recenzje (39)
   "Dojrzałość jakościowa, a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo" praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Skrzypek
  • Prof. M.Ratajczak sekretarzem stanu w MNiSW (40)
  • Posiedzenie Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości (40)