• Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Zarządzanie projektami (2)
   Zarządzanie przedsiębiorstwami przez projekty stanowi nowy trend zarządzania i rozwoju struktur organizacyjnych. Zwykle projekty są częściami całościowych programów. Każdy projekt jest planowany, posiada określony budżet, harmonogram realizacji oraz jest kontrolowany jako unikalny cel. Projekty cechuje często interdyscyplinarny charakter. Artykuł prezentuje wiedzę o zarządzaniu projektami i zawiera: rozwój i istotę zarządzania projektami, definicje, cechy, parametry projektów oraz etapy zarządzania projektami. Kluczowe umiejętności zarządzania projektami obejmują: planowanie projektów, postępowanie z ryzykiem i sprawami spornymi, dostarczanie jakości oraz planowanie zasobów i zarząd.
  • Czynniki determinujące satysfakcję klienta wewnętrznego (9)
   Coraz szerzej w systemach zarządzania jakością pojawia się określenie klienta wewnętrznego. "Klienta wewnętrznego" definiuje się jako pojedynczego pracownika, grupę osób, całą organizację albo kolejno realizowany proces. Pracownik organizacji traktowany jako klient wewnętrzny, podkreśla istotną rolę człowieka we współczesnym zarządzaniu jakością. Orientacja na pracowników staje się bardzo ważną kwestią w przedsiębiorstwie ze względu na to, że od nich zależy skuteczność i efektywność realizacji i jakości procesów, które występują w organizacji. Każdy pracownik ma swoich klientów wewnętrznych czyli osoby, którym będzie przekazywać swój produkt lub usługę. Powstaje łańcuch klientów wewnętrznych, który zorientowany jest na klientów zewnętrznych. Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu satysfakcji klienta wewnętrznego w średniej wielkości przedsiębiorstwie spożywczym na południowym zachodzie Polski. Firma cukiernicza, która posiada wdrożone normy: ISO 9001:2008 potwierdzające wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz ISO 22000:2006 potwierdzające wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. W zakładzie obowiązuje system HACCP, jak również standardy: IFS i BRC, świadczące o zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności dla dostawców sieci handlowych. Ocenę poziomu satysfakcji klienta wewnętrznego w firmie o profilu cukierniczym przeprowadzono metodą ankietową. Badaniem objęto 66 osób, co stanowiło 37% zatrudnionych.
  • Bezpieczne opakowania a bezpieczna żywność (16)
   Zagrożenia dla zdrowia konsumentów mogą być wprowadzone na każdym z etapów łańcucha żywnościowego poczynając od produkcji pierwotnej, a kończąc na przygotowywaniu posiłków w gospodarstwach domowych. Opakowania do żywności odgrywają coraz większą rolę, bo coraz częściej robimy zakupy w marketach, gdzie zdecydowana większość produktów jest pakowana przez producenta. Nie wszyscy producenci opakowań jak również nie wszyscy producenci żywności zdają sobie sprawą z zagrożeń jakie może spowodować opakowanie do żywności.
  • Controlling kosztów jakości w podmiocie leczniczym (21)
   Ogólnoświatowe dążenie do podnoszenia wymagań w zakresie  jakości świadczeń zdrowotnych wpływa na przemiany w systemie funkcjonowania placówek medycznych, wymagających ponoszenia dodatkowych kosztów. Tymczasem wzrastająca presje obniżania kosztów wymusza konieczność szukania wewnętrznych sposobów poprawy efektywności zarządzania. Placówki medyczne należą do organizacji, w których zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług stanowi wartość priorytetową - chodzi bowiem o bezpieczeństwo pacjenta, jego życie i zdrowie. Ograniczanie generowanych kosztów z zachowaniem należytej jakości świadczonych usług stanowi wyzwanie dla zarządzających, bo jakość kosztuje, ale jeszcze więcej kosztuje brak jakości. Dlatego też w artykule przedstawiono użyteczność controllingu kosztów jakości w efektywnym zarządzaniu przez jakość. System controllingu kosztów jakości poprzez planowanie, kontrolę i sterowanie kosztami związanymi z jakością prowadzonych działań ułatwia eliminację zdarzeń przypadkowych i wykrywanie nieprawidłowości zanim jeszcze wystąpią. Dlatego stanowi dobre uzupełnienie stosowanych metod zarządczych.
  • Wybrane aspekty zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej (26)
   W publikacji autor omawia wybrane aspekty zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą do takiej oceny są dwa mierniki tej działalności: 1) odsetek przedsiębiorstw, które w trzyletnim okresie wprowadziły innowacje, 2) odsetek przedsiębiorstw, które z wdrożonych innowacji (wyrobów i usług) osiągnęły określony procent obrotów.
  • Systemy komputerowe raportowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (32)
   W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące procesu tworzenia raportów CSR oraz możliwości zastosowania oprogramowania komputerowego w zakresie wspomagania tej działalności. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania, w przypadku których oprogramowanie to jest częścią dużych pakietów programowych klasy ERP. W artykule przeanalizowano istniejące pakiety programowe ERP z perspektywy możliwości ich zastosowania do raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zakresu zagadnień, które dane oprogramowanie obejmuje.
 • Felieton
  • W co się bawić? (37)
 • Z prasy zagranicznej
  • Transfer zaufania oraz wpływ jakości usług na zaufanie na przykładzie służby zdrowia (38)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (39)