Problemy Jakości 2015/01

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Standardy jakości w działalności edukacyjno-szkoleniowej (2)
   Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych; Kryteria oceny firm szkoleniowych
  • Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne (6)
   Artykuł prezentuje wybrane teorie mikroekonomiczne, mogące wyjaśnić istotę internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz strategie wejścia na rynki zagraniczne.
  • Model TRL poziomów gotowości technologii (2) (13)
   Model TRL w rozwoju złożonych systemów; Model TRL a rozwój produktów na rynek konsumenta/konkurencyjny
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczo-rozwojowym (19)
   Artykuł przedstawia model zarządzania ryzykiem, który może być praktycznie zastosowany w projekcie badawczo-rozwojowym. Model uwzględnia oszacowanie ryzyka w tym identyfikację, analizę, klasyfikacje i priorytety ryzyka oraz sterowanie ryzykiem w tym redukowanie i monitorowanie. Prezentuje przykład planu zarządzania ryzykiem uwzględniającego obszary identyfikacji ryzyka: badawczy, wymagań, techniczny, użytkowania, planowania, zaopatrywania, zasobów oraz podającego kryteria służące do obliczania ryzyka i dalszego postępowania z ryzykiem. Określa perspektywy doskonalenia i rozwoju procesu zarządzania ryzykiem.
 • Z prasy zagranicznej
  • Strategie doskonałości biznesowej w czasach kryzysu ekonomicznego (28)
 • Felieton
  • Święta i co potem? (29)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (30)
 • Varia
  • "Wpływ jakości i wiedzy na sukces organizacji w warunkach nowej gospodarki", 28-30 XI 2014 r. - Kazimierz Dolny (32)
  • Warsztaty studenckie podczas QUALITY&KNOWLEDGE 2014" (33)
  • Summaries of selected articles published in 2014 year (34)
  • Wykaz ważniejszych artykułów opublikowanych w 2014 roku (39)