Problemy Jakości 2015/02


 • Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000
  Działalność Klubu Polskie Forum ISO 9000, mimo że zainicjowana pojawieniem się norm serii ISO 9000, przez lata systematycznie rozszerzała się i odpowiadała na zmiany podejścia do zarządzania organizacjami, zmiany w normach, w szczególności normach związanych z zarządzaniem, zarówno w normach europejskich (EN) jak też międzynarodowych (ISO). Stąd mówimy nie tylko o zarządzaniu jakością, ale przede wszystkim o jakości zarządzania. Zmiany zewnętrzne skutkują zmieniającymi sią potrzebami środowiska i zainteresowanych współpracą z Klubem. W działalności Klubu staramy się odpowiadać na zmiany i potrzeby.
 • Problemy jakości e-nauczania w Polsce
  Jakość e-sprawdzianów zależy od niezawodności systemów informatycznych oraz od bazy pytań. Wstęp E-nauczanie staje się wymogiem naszych czasów, co potwierdzają plany Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z wprowadzeniem e-podręcznika. Równocześnie jesteśmy świadkami powstawania społeczeństwa informatycznego i w coraz większym stopniu stajemy się uzależnieni od dostępu do Internetu.
 • Warto wybrać się do Alzacji
  Znajdująca się między Francją a Niemcami Alzacja nie przypomina żadnego innego regionu winiarskiego Francji. Fakt istnienia na pograniczu dwóch narodów i kultur odcisnął piętno także na winiarstwie. Winnice skierowane są tu ku Niemcom, leżącym kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów na wschód. Ciągną się one wzdłuż masywu Wogezów przez ponad 100 kilometrów. Jest to pas upraw o szerokości kilku kilometrów, położonych na wysokości od 250 do 400 m. Grzbiety wzgórz chronią tutaj niżej położone winnice przed zimnymi zachodnimi wiatrami. stanowią również przeszkodę dla nadciągających znad Atlantyku deszczowych chmur.
 • Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach budowlanych
  W koncepcji TQM każdy element w przedsiębiorstwie ma wpływ na jakość. Wstęp Polskie przedsiębiorstwa budowlane do dnia dzisiejszego nie wypracowały spójnego jednolitego systemu kontroli jakości ani tym bardziej kompleksowego (totalnego) zarządzania jakością. W niektórych firmach słyszano o takim systemie, lecz praktyczna o nim znajomość jest prawie żadne, a już o wprowadzeniu go do codziennej praktyki budowlanej nie pokusiło się chyba żadne przedsiębiorstwo.
 • Z prasy zagranicznej
  Satysfakcja czy szczęście studenta - przemyślenie istoty studiów wyższych, Na czym polega wysoka jakość w odniesieniu do edukacji, W jaki sposób można stwierdzić, czy została ona zapewniona, Jak należy ocenić jej poziom