• Planowane zachowania pracowników a doskonalenie organizacji
  Budowanie postaw pracowniczych jest procesem wieloletnim. Dynamika zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw niesie ze sobą konieczność modyfikacji postaw i zachowań pracowniczych. Najogólniej mówiąc, organizacja, która uważa się za doskonałą, zwiększa udział pracowników w życiu firmy. Już w latach 60, ubiegłego wieku zastosowano na szeroką skalę w firmach działających w warunkach dojrzałej gospodarki rynkowej koncepcję określaną jako jakość życia zawodowego (quality of working life).......
 • Jakość produktu kosmetycznego
  Każdy produkt kosmetyczny przed dopuszczeniem do obrotu podlega ocenie bezpieczeństwa. Kosmetyki obok środków spożywczych należą do grupy produktów, na które niezależnie od sytuacji gospodarczej jest ciągły popyt. Jednakże wzrastające wymagania klientów wymuszają na producentach środków kosmetycznych produkcję coraz lepszych i nowocześniejszych produktów. Pojawiające się na rynku kosmetyki muszą być z jednej strony, skuteczne i innowacyjne, a z drugiej, charakteryzować się wysoką jakością oraz być bezpieczne - nie tylko dla konsumentów, ale również dla środowiska. W niniejszej publikacji poruszono kwestie dotyczące jakości produktu kosmetycznego zwłaszcza z punktu widzenia uwzględnienia cech tego produktu oraz wymagań prawnych odnośnie jego jakości.
 • Wybrane aspekty zarządzania procesem rozwoju nowego produktu
  Rozwój nowego produktu posiada procesowy, złożony, sekwencyjny lub zintegrowany charakter. W przedsiębiorstwach produkcyjnych sprawne zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu stanowi istotny warunek wykreowania społecznoekonomicznego sukcesu, bowiem otwiera drogę do przywództwa rynkowego i wzrostu konkurencyjności. ...
 • VARIA
 • Z prasy zagranicznej
  Zarządzanie środowiskowe w organizacjach.
 • Co nowego w klubie POLSKIE FORUM ISO 9000