Problemy Jakości 2015/06


 • Podejścia do analizy IPA w badaniach satysfakcji klienta
  Analiza importance-performance jest ciekawym narzędziem badawczym, szczególnie użytecznym w badaniach satysfakcji klienta. Analizę IPA po raz pierwszy zaproponowali J.Martilla i J.James. Głównym jej założeniem jest pomiar dwóch zmiennych, tj. ważności poszczególnych kryteriów i ich spełnienia w stosunku do produktu bądź usługi. Analiza daje informacje, co jest ważne dla badanych i w jakim stopniu spełnia ich oczekiwania, a jej forma graficzna (macierzowa) umożliwia identyfikację czynników, które wymagają m.in. natychmiastowej poprawy. Celem artykułu jest pokazanie różnych rozwiązań analizy IPA, co może być przydatne badaczom w celu doboru właściwego podejścia.
 • Z prasy zagranicznej
  Filozofia ciągłego doskonalenia - przegląd literatury i proponowane kierunki dalszych badań.
 • Co nowego w klubie POLSKIE FORUM ISO 9000
  XXV Walne Zgromadzenie Klubu Polskie Forum ISO 9000 16.04.2015 r.
 • Etyka, a projakościowe zarządzanie organizacją
  Problematyka etyczna, społeczna, czy środowiskowa może zostać wykorzystana marketingowo w procesie poprawy wizerunku organizacji. Globalizacja, rozwój społeczeństwa, wiedzy i informacji uwidacznia wzrost znaczenia zasobów niematerialnych w procesie tworzenia wartości, czy przewagi konkurencyjnej organizacji. Obliguje to do zorientowania na rozwój kompetencji warunkujących elastyczne dostosowanie się do zmian, pojawiających się wyzwań i oczekiwań interesariuszy, którym będą mogły sprostać jedynie organizacje uczące się i zdolne do przestrzegania określonych zasad, niezbędnych dla zachowania wysokiego poziomu zaufania. Duże znaczenie przypisuje się konkurencyjności, rozumianej jako możliwość udziału w rynku nie tylko aktualnie, ale i w przyszłości. Jest to możliwe między innymi dzięki właściwemu kształtowaniu jakości zasobów, przede wszystkim niematerialnych, co sprzyja wypracowaniu kompetencji umożliwiających osiąganie lepszych rezultatów. Istotne, aby wytworzyć sytuację, w której organizacja będzie mogła oddziaływać na inne podmioty rynku, choć sama pozostanie odporna na ich oddziaływanie....
 • Środowisko dla wszystkich
  Postęp w medycynie i technologii pozwala, jak nigdy dotąd, na niespotykane możliwości ratowania i wydłużania życia człowieka. Na marginesie: prehistoryczne wykopaliska szczątków kostnych człowieka wskazują, że średnia długość jego życia nie przekraczała 20 lat.