• Z prasy zagranicznej
  W czasopiśmie Corporate Social Responsibility and Environmental Management zamieszczony został artykuł pod tytułem Holistic Perspective on Corporate Sustainability Drivers, którego autorem jest Rodrigo Lozano - pracownik Instytutu Zrównoważonego Rozwoju im. M. Kopernika na Uniwersytecie w Utrechcie. Celem przygotowanego opracowania było zidentyfikowanie przesłanek wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w dużych korporacjach.
 • Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego
  Rola nabywców produktów, stron transakcji handlowych, podlega stałej ewolucji. W literaturze marketingu dominują dwa sposoby określania jakości. W pierwszym, jakość traktowana jest naukowo, a obszar poznawczy obejmuje m.in.: definiowanie pojęć, historię nauki o jakości, a także certyfikację systemów zarządzania jakością wraz z identyfikacją narzędzi umożliwiających skuteczne kontrolowanie jakości. W drugim, jakość rozpatrywana jest jako nieskomplikowany element życia, identyfikowany podczas wykonywania codziennych czynności.
 • Motywy wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością
  Wdrażanie systemu tylko i wyłącznie z powodów wewnętrznych powoduje, że w wielu przypadkach nie działa on później prawidłowo. W literaturze dotyczącej systemów zarządzania jakością wiele uwagi poświęcono kwestii szeroko rozumianej ich skuteczności oraz oceny funkcjonowania. W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących motywacji organizacji w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością w Polsce.
 • Proces komunikacji na rynku B2B
  Wyróżnia się rynek przedsiębiorstw, często określany w literaturze jako rynek B2B, czyli business to business market. Współczesna gospodarka nie może prawidłowo funkcjonować bez skutecznej komunikacji, która stanowi obecnie kluczowy element strategii większości przedsiębiorstw.
 • Pomiar efektywności środowiskowej produktów i organizacji w Unii Europejskiej
  Najczęściej stosowane są systemy, w których środowiskowe i społeczne deklaracje zostają zweryfikowane przez rząd lub niezależną instytucję. Priorytetem obecnie realizowanych strategii Unii Europejskiej jest stworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz efektywnie wykorzystującej zasoby dzięki zastosowaniu technologii środowiskowych i ekoinnowacyjnych.