• Atrybuty jakościowe usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy
  Analiza bibliometryczna. Współcześnie jakość usług jest uważana za krytyczny wymiar konkurencyjności. Dostarczanie wysokiej jakości usług jest kwestią ważną i jednocześnie wyzwaniem stojącym przed współczesnymi branżami usługowymi: jednak pomiar i ocena jakości usług same w sobie są zadaniem niełatwym. Dowodzi tego coraz większa popularność wspomnianego tematu w literaturze światowej i powstawanie konkurujących ze sobą modeli konceptualnych (określających atrybuty jakości i relacje między nimi) oraz pomiarowych (sugerujących sposób i narzędzia dokonania pomiaru). Trudność pomiaru i oceny jakości usług wynika z samej ich natury, która jest zasadniczo różna od natury produktów materialnych. Specyfika usług, głównie ich niematerialność powoduje, że trzeba tu stosować inne podejście niż w przypadku wyrobów materialnych. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na to, że jakość usług jest silnie subiektywna - jest indywidualną oceną tego, co otrzymuje usługobiorca w kontekście tego, co spodziewał się dostać.
 • Koncepcja i metody środowiskowej oceny technologii
  Istotą oceny technologii jest zapewnienie, że rozwój i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych będzie oznaczał konkretne cele. Znaczenie i rola technologii w rozwoju gospodarki rośnie. Na rynek dostarczane są nowe rozwiązania oparte na innowacjach, w tym technologie ekoinnowacyjne, które w trakcie całego cyklu życia - powodują ograniczenie ryzyka środowiskowego, zanieczyszczenia i innych negatywnych oddziaływań wynikających z wykorzystania zasobów (w tym energii) w stosunku do rozwiązań alternatywnych. Zmiany dotyczą także funkcjonowania organizacji, które zarządzane w sposób nowoczesny dążą do minimalizacji oddziaływania na środowisko. Globalne problemy dnia dzisiejszego są konsekwencją postępu technicznego ponieważ przez szereg dekad nie brano pod uwagę możliwości powstania niepożądanych procesów i skutków ubocznych związanych z rozwojem gospodarczym.
 • Co nowego w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000
  Szanse i korzyści związane z nową normą ISO 9001:2015 - wykorzystanie nowej normy w zarządzaniu organizacją. Zmiany w normach dotyczących systemów zarządzania, które są w obszarze działania Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, zobowiązują Zarząd Klubu do przekazania przede wszystkim Członkom Klubu, ale także wszystkim zainteresowanym, zgodnie z ideą naszego działania, pełnej, rzetelnej informacji o tych zmianach, a także o sposobie podejścia do wykorzystania ich w poszczególnych organizacjach. Zgodnie z ideą zainicjowania działalności naszej organizacji - Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, podstawową normą w zarządzaniu każdą organizacją, jest norma ISO 9001. Doceniając znaczenie normy ISO 9001, w związku z dokonaną jej nowelizacją, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 organizuje seminarium szkoleniowe "Szanse i korzyści związane z nową normą ISO 9001:2015. Wykorzystanie nowej normy w zarządzaniu organizacją". Seminarium zaplanowane jest na 10-11 grudnia 2015 r. w Częstochowie. Zakres merytoryczny seminarium obejmować będzie tematykę dot. szans dla organizacji związanych ze znowelizowaną normą ISO 9001:2015.
 • Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego - cz. 2
  Nowe rozwiązanie w większości odpowiada aktualnym potrzebom stron uczestniczących w umowie sprzedaży. Właściwe rozumienie jakości, bez względu na to czy dotyczy interpretacji potocznej czy też ma związek z certyfikowaniem systemu zarządzania jakością, jako zgodnego z odpowiednią normą, jest ułatwione wtedy, gdy występują odczuwalne symptomy jej braku. W praktyce okazuje się, że niezadowalający stopień zrealizowanych oczekiwać wobec nawet podstawowych aspektów życia codziennego, takich jak: przestrzeganie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, czas obsługi w markecie lub restauracji oraz samopoczucie po zrealizowanej usłudze medycznej ułatwia poznanie roli, jaką jakość pełni w życiu każdego człowieka.