Problemy Jakości 2015/12


 • Forum EFQM 2015 - spotkanie Europejskiej Ligi Mistrzów
  W dniach 21-22 października menedżerowie najlepiej zarządzanych organizacji z Europy, jak również spoza niej spotkali się na dorocznym Forum EFQM w Brukseli. Uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać prezentacji ekspertów, dzielić się doświadczeniami, wzajemnie inspirować oraz poznać zdobywców tegorocznej edycji najbardziej prestiżowej nagrody w Europie. Forum to jest organizowane przez EFQM - fundację, która wspiera i promuje stosowanie Modelu Doskonałości EFQM oraz przyznaje EFQM Excellence Award czyli Nagrodę Doskonałości EFQM. Hasłem tegorocznego Forum było "Osiąganie trwałej doskonałości". Forum zostało otwarte przez szefa EFQM Marca Amblanda, następnie odbywały się prezentacje i debaty panelowe prowadzone przez ekspertów i praktyków zarządzania - menedżerów firm, które od lat stosują Model EFQM i osiągają znaczące sukcesy biznesowe.
 • Analiza systemu zarządzania jakością usług w organizacjach ochrony zdrowia cz. 1
  Wykorzystanie metod analizy statystycznej. Dynamika naszych czasów, czasów postmodernizmu wymaga od pracownika wyraźnego poczucia tożsamości, kompetencji i świadomości własnej wartości; co sprzyja rozwojowi pracownika i organizacji. Uświadomiona zmiana wartości człowieka osadzona jest w zmianie instytucji. Każda więc skuteczna transformacja organizacji przynosi ze sobą, między innymi, zmianę świadomości pracownika. Wysoki poziom zaangażowania w działania na rzecz instytucji pojawia się u osób, których działania pokrywają się z ich wewnętrznymi wartościami. Wartości indywidualne i wspólne pracowników dojrzewają w kulturze organizacyjnej instytucji.
 • Z prasy zagranicznej
  Czy koszty jakości wciąż są ważne? W artykule, pt. Do quality costs still matter? zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących sposobów analizowania kosztów i korzyści związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowano kwestionariusz zawierający 28 pytań i poproszono przedstawicieli firm działających w Niemczech o udzielenie na nie odpowiedzi.
 • Uwarunkowania rynku włoskiego w zakresie implementacji SZJ norm ISO 9000
  Dlaczego włoski przedsiębiorca wybiera certyfikat jakości ISO 9001? Analizując liczbę certyfikatów systemów zarządzania jakością w różnych krajach Europy i świata zaskakuje wysokie miejsce w tym zestawieniu Włoch. Jeszcze ciekawsze wyniki uzyskujemy analizując liczbę certyfikatów w poszczególnych krajach w odniesieniu do miliona mieszkańców, okazuje się bowiem, że w takiej klasyfikacji Włochy są na pierwszym miejscu w świecie. Dodatkowo, w przeciwieństwie do większości krajów we Włoszech certyfikacja systemów zarządzania jakością opiera się głównie na certyfikowaniu małych i średnich organizacji, a nie dużych przedsiębiorstw. Celem niniejszej publikacji jest analiza włoskiego rynku certyfikacyjnego i próba zbadania przyczyn tak dużej liczby certyfikatów wydawanych w tym kraju.