• Dług technologiczny
  Obserwując rozwój nowoczesnych technologii z perspektywy działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacji, nie można oprzeć się wrażeniu, że pogoń za funkcjonalnościami nie idzie w parze z jakością ich zaprojektowania, wykonania i eksploatacji. Nie ma tygodnia, by nie pojawiały się doniesienie o kolejnych znacznych awariach czy wyciekach danych.
 • Normy wspierające rozwój sektora usługowego - prasy zagranicznej
  "ISO Focus" jest czasopismem wydawanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Zamieszczane w nim opracowania omawiają treść wybranych norm międzynarodowych, prezentują proces ich opracowywania oraz podkreślają korzyści wynikające z ich stosowania. Ostatnie wydanie tego dwumiesięcznika poświęcone zostało problematyce związanej z usługami. Już w pierwszym z artykułów zamieszczonych w omawianym czasopiśmie przedstawione zostały informacje uzasadniające wybór takiego tematu.
 • Nowe wyzwania dla auditorów systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001:2015
  Z cyklu: Jak interpretować nowe wydanie normy ISO 9001:2015 i dostosować system zarządzania jakością do transformacji?
 • Praca na miarę ambicji
  Konfucjusz uznawany jest za największego chińskiego filozofa. Nauczył nienagannych manier i użyteczności dla państwa i społeczeństwa. Jak sytuacja wygląda w przypadku pracowników służby BHP? Pytanie to jest o tyle istotne, że nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, postawiła nowe wyzwania przed kandydatami do pracy w tych służbach.
 • Istota tworzenia Planów Ciągłości Działania w przedsiębiorstwie
  Niniejszy artykuł przedstawia założenia do opracowania i wdrożenia Planów Ciągłości Działania stanowiących zabezpieczenie dla organizacji na wypadek wystąpienia zdarzeń niekorzystnych, zaburzających realizację procesów.