Problemy Jakości 2016/10


 • Zbieramy plon w winnicy
  Trwają w Europie zbiory winogron, czyli pierwsza faza całego procesu powstawania wina. Zaczynają się one zwykle we wrześniu, by nasilenie osiągnąć w październiku. Jest to bardzo ważny moment, kiedy to po całorocznym wysiłku podwiązywania, przycinania, odchwaszczania i innych zabiegach pielęgnacyjnych zbiera się plon. Chodzi o to, by był to jak najlepszy plon....
 • Co nowego w Klubie POLSKIE FORUM ISO 9000
  "Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę jest młodym!" - Henry Ford. W miesiącu październiku bieżącego roku Polski Rejestr Statków obchodzi jubileusz 80-lecia powstania......
 • Płeć jako determinanta podejmowania decyzji menedżerskich w sytuacjach kryzysowych w świetle wyników badań
  Autorzy niniejszego artykułu sformułowali następujący problem badawczy - czy i w jakim stopniu różnice dotyczące momentu reakcji i sposobu podejmowanych decyzji w sytuacji kryzysowej przez menedżerów mężczyzn i menedżerów - kobiety mają wpływ na skuteczność przeprowadzania działań naprawczych? Celem tego opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w badaniach dotyczących decyzji kierowniczych w sytuacjach kryzysowych, uwarunkowanych kryterium płci; zarysowanie luki badawczej oraz określenie perspektyw w tym zakresie.
 • Aktualizacje normy ISO 9001 w aspekcie bieżących potrzeb gospodarczych
  Opracowanie zawiera krótką historię powstawania norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Od prac ekspertów zatrudnionych w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym po prace ekspertów rozumiejących dzisiejszą gospodarkę charakteryzującą się dynamicznym rozwojem, uwzględniając potrzeby analizy ryzyka i potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszym rozdziale opisane jest powstanie pierwszej edycji normy ISO 9001:1987. W drugim rozdziale opisane są zmiany związane z tzw. Wizją 2000. Natomiast w trzecim rozdziale opisane są zmiany wynikające z adaptacji wymagań normy do potrzeb "burzliwego" otoczenia, nowości terminologiczne i krótka prezentacja poszczególnych rozdziałów najnowszej edycji z 2015 r.
 • Z prasy zagranicznej - Czy jakość wciąż nic nie kosztuje?