• Jakość opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym
  W artykule omówiono specyficzną grupę opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym i wymagania co do ich jakości. Przedstawiono podział tych opakowań, a także metody ich konstruowania i doboru materiałów. W zakresie metod konstruowania opakowań przedstawiono postępowanie klasyczne oraz z zastosowaniem inżynierii odwrotnej. Podano też typowe zagrożenia dla transportowanych materiałów, opakowań, ich przyczyny oraz skutki.
 • Konsumpcjonizm a ekonomia współdzielenia
  W warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego narasta dążenie do konsumpcji, która nie zawsze przyjmuje postać racjonalnych zachowań. Rozwija się konsumpcjonizm, który staje się stylem życia społeczeństw. Niesie on ze sobą szereg zjawisk, które doprowadzają do marnotrawstwa zasobów materialnych i ludzkich. Dążenie do nieograniczonej konsumpcji, ciągła pogoń za nowościami w celu wyróżnienia się na tle innych, stale nasilają się. Wręcz mówi się o rozwijaniu się choroby zwanej affluenzą. Sharing economy staje się we współczesnym świecie pewnego rodzaju alternatywą dla konsumpcjonizmu. Jest to model konsumpcji, który stawia w centrum uwagi dostęp do danego dobra bez konieczności jego posiadania. Szybki rozwój ekonomii współdzielenia stanowi z jednej strony szansę na optymalizację zachowań uczestników rynku, z drugiej jednak towarzyszyć będzie jej opór podmiotów zainteresowanych wzrostem podaży dóbr i usług. Oddzielnym problemem jest szereg nieuregulowanych kwestii prawnych w tej sferze. W warunkach zrównoważonego rozwoju inteligentna konsumpcja, konsumpcja zrównoważona może stanowić narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju i stanowić wsparcie dla sharing economy. Na podkreślenie zasługuje pozytywny trend związany z ekonomią współdzielenia, który zauważalny jest u młodego pokolenia cyfrowego.
 • Varia
  Konferencja "Planowanie zasobów przedsiębiorstwa - wczoraj i dziś" 28 listopada 2019 r., Warszawa. Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji: "Planowanie zasobów przedsiębiorstwa - wczoraj i dziś", która odbędzie się 28 listopada 2019 roku w Warszawie.
 • Sprawność działania w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
  Kwestie zagrożeń mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, jednym z najważniejszych obszarów są wciąż te związane z bezpieczeństwem narodowym. Pojęcie to odnoszone jest do zagrożeń dla przetrwania i dotyczy głównie obrony terytorium przed agresją zewnętrzną o charakterze militarnym. Jest ono związane z takimi kategoriami, jak potencjał obronny i ofensywny poszczególnych państw oraz sprawność działania podmiotów państwowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Celem artykułu jest wskazanie na różnorodność możliwych zagrożeń bezpieczeństwa, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo narodowe
 • Systemowy sposób rozwiązywania problemów jakościowych – Raport 8D
  Złożone problemy jakościowe są codziennością w pracy inżyniera. Istnieje wiele sposobów rozwiązywania niechcianych zdarzeń. Jednym z nich jest metoda ośmiu kroków, potocznie zwana raportem 8D. Według analizy Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) complex problem solving, czyli rozwiązywanie złożonych problemów, jest jedną z dziesięciu najbardziej pożądanych przez pracodawców umiejętności w nadchodzącym 10-leciu. Opisane w tym artykule studium przypadków jest rozwiązaniem zagadnień związanych z projektowaniem oraz eksploatacją urządzeń, które pozwoli nam oraz naszym współpracownikom zaoszczędzić wiele czasu, stresu i pieniędzy podczas rozwiązywania postawionych przed nami zagadnień. Na podstawie wojskowej procedury MEAL (MIL-STD 1520 Corrective Action and Disposition System for Nonconforming Material) stworzono formularz, który został wprowadzony przez Ford Motor Company, a następnie przez prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa na świecie.
 • Z prasy zagranicznej
  Jakość życia w miejscu pracy i jej wpływ na pracowników Sahni J. (2019) “Role of Quality of Work Life in Determining Employee Engagement and Organizational Commitment in Telecom Industry", International Journal for Quality Research, 13:2, 285-300. Współczesne organizacje muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z globalizacji, dynamicznego rozwoju technologii oraz częstych zmian w postawach pracowników.

 Problemy Jakości - cały wykaz