• 4 marca – Światowy Dzień Inżyniera
  Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera - święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.
 • Z prasy zagranicznej
  Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania jakością oraz ich integracja z systemem zarządzania jakością (Jordi Castello, Rudi De Castro, Frederic Marimon. 2020. “Use of quality tools and techniques and their integration into ISO 9001. A wind power supply chain case", International Journal of Quality & Reliability Management, 37(1): 68-89) W czasopiśmie naukowym “International Journal of Quality & Reliability Management" zamieszczono artykuł, w którym zaprezentowane i omówione zostały wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystania różnych narzędzi i technik zarządzania jakością.
 • Jakość przedsięwzięcia – modele realizacji
  Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością – to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań – to drugie. Teoretycznie nie ma tutaj konfliktu, wszak w sprawnej firmie łatwiej wykonać dobry produkt. Ale utrzymanie systemu to obowiązek najwyższego kierownictwa, a realizacja zlecenia to obowiązek służb wykonawczych. Tu nie zawsze występuje idealna harmonia. Aby wesprzeć służby wykonawcze, z pomocą przyszli specjaliści od realizacji zleceń, jakimi są duże przedsięwzięcia, pojedyncze zamówienia czy innowacje procesowe lub produktowe. Dlatego autorzy zaproponowali kilka wybranych modeli realizacji przedsięwzięć oraz ich cechy decydujące o przydatności do konkretnego zastosowania.
 • Klasyfikacja kosztów jakości
  Pojęcie kosztów jakości jest znane od ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat powstało wiele charakterystyk tego pojęcia, przedstawiano różnego rodzaju struktury obrazujące poszczególne grupy wchodzące w skład kosztów jakości. W artykule przybliżono ewolucję pojęcia i rozwój modelu kosztów jakości. Podkreślono zależność ich podziału na dwie główne grupy – tzw. koszty zgodności i koszty niezgodności. Na tej podstawie zaproponowano uniwersalny model kosztów jakości, który może być wykorzystywany przez wszelkie organizacje niezależnie od wielkości czy charakteru działalności
 • Kultura jakości i czynniki ją kształtujące w szkołach wyższych
  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.

 Problemy Jakości - cały wykaz