Problemy Jakości 2020/05

 • W świetle wyników badań
  • Społeczne koszty zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018 w aspekcie jakości życia (3)
   W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie wyceny kosztów społecznych zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018. Badania przeprowadzono dwoma metodami: kapitału ludzkiego i kosztów restytucji oraz metodą WTP. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę zmian kosztów społecznych wypadków i kolizji drogowych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Wykazano, że dynamika pozytywnych zmian w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zbyt wolna w stosunku do społecznych kosztów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, które w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Zaprezentowane wyniki badań zainspirowały Autorkę artykułu do rozpoczęcia badań nad jakością życia ofiar wypadków drogowych, aby na tej podstawie sformułować rekomendacje w zakresie zarządzania skutkami wypadków drogowych.
 • Jakość w praktyce
  • Analiza zarządzania ciągłością wiedzy w nowoczesnym przedsiębiorstwie (12)
   Celem opracowania jest analiza modelu 70-20-10 uczenia się i rozwoju w planowaniu rozwoju pracowników, jako jednego ze sposobów wzrostu poziomu jako jakości oferowanych wyrobów w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowanie stanowi formę implementacji teorii w praktyce, a za studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo produkcyjne AGMAR. Do korzyści, jakie zidentyfikowano w przedsiębiorstwie dzięki wprowadzeniu modelu uczenia się i rozwoju, należy wzrost średniej wartości wskaźnika produktów dobrych jakościowo i wskaźnika produktów o dobrej jakości z uwzględnieniem elementów powtórnie przetworzonych. Dodatkowo poziom udziału czynnika ludzkiego w powstawaniu wyrobów niezgodnych został w znacznym stopniu zredukowany.
 • Z prasy zagranicznej
  • Nowy Model EFQM – identyfikacja i ocena wprowadzonych zmian (20)
 • Varia
  • Akredytacja laboratoriów a wykonywanie badań w kierunku obecności koronawirusa SARS-CoV-2 (21)
 • Złoty Inżynier 2019 (23)

 Problemy Jakości - cały wykaz