Problemy Jakości 2020/12

 • O kierunkach działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 w kadencji 2020–2024
  Za nami wybory nowych władz klubu. Pod koniec września br. odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, które miało formułę zgromadzenia zdawczo-wyborczego. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi VII kadencji i wybrano nowe władze Zarządu Klubu VIII kadencji na lata 2020–2024. Ze względu na globalną sytuację związaną z pandemią COVID-19 walne zgromadzenie zostało zorganizowane w formule on-line. Do obsługi walnego zgromadzenia i przeprowadzenia tajnego głosowania związanego z wyborem władz na nową kadencję wykorzystano profesjonalne i skuteczne narzędzie informatyczne Virtual Meeting System (VMS), opracowane przez firmę NOT Informatyka.
 • Z prasy zagranicznej
  Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy oraz wyniki osiągane przez audytorów – analiza przypadku z Indonezji Ceacilia Srimindart, Rachmawati Meita Oktaviani, Pancawati Hardiningsih, Udin Udin. 2020. „Determinants of Job Satisfaction and Performance of Auditors: A Case Study of Indonesia”. Quality – Access to Success 178(21): 84–89 „Quality – Access to Success” to czasopismo naukowe, które od 21 lat jest wydawane przez Rumuńskie Stowarzyszenie na Rzecz Zapewnienia Jakości. Zamieszczane są w nim opracowania dotyczące zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania energią, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji, społecznej odpowiedzialności.
 • W jaki sposób technologia blockchain wspiera funkcjonowanie łańcuchów dostaw
  Technologia blockchain jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferuje liczne możliwości, które można powiązać z poszczególnymi aspektami rzeczywistości biznesowej. Skorelowanie technologii blockchain z łańcuchem dostaw może być potężną siłą transformacyjną, umożliwiającą podniesienie jakości i poprawę wydajności procesów, a także asumptem do wprowadzania i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, w których blockchain może wspierać łańcuchy dostaw. Zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz praktyk firm, które są liderami w wykorzystywaniu rzeczonej technologii. Główne wnioski: technologię blockchain można wykorzystać w łańcuchu dostaw, m.in. do usprawnienia przepływów materiałów, wzmocnienia zaufania partnerów biznesowych oraz zabezpieczenia transakcji. Nadal jednak istnieje wiele barier we wdrażaniu tej technologii, np. uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenia technologiczne czy regulacje prawne.
 • Schematy niezgodności w łańcuchu rolno-spożywczym
  Oszustwa w branży spożywczej to pilna kwestia globalnej polityki. Podatność łańcucha żywnościowego na oszustwa i zafałszowania ciągle rośnie, m. in. wraz z rozwojem pandemii COVID-19. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy danych dotyczących niezgodności i ich charakteru w łańcuchu rolno-spożywczym, wynikających zwłaszcza z fałszowania żywności. Wykorzystano następujące źródła danych: periodyki naukowe, DG SANTE, raporty EU FFN & AAC, portal RASFF, decyzje administracyjne IJHAR-S dotyczące zafałszowań żywności. Główne badania obejmują lata 2016–2020. W Europie najwięcej nieprawidłowości występuje w przypadku suplementów diety i produktów mięsnych. Chociaż, w poszczególnych krajach inne produkty są najczęściej fałszowane, na co wpływają różnice w cenach, modelach konsumpcji żywności, poziomie konkurencji, konstrukcji sankcji prawnych itd., co dodatkowo zmienia się w czasie. Opracowanie ma między innymi służyć publicznym i prywatnym decydentom dążącym do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony uczestnikom łańcucha rolno-spożywczego.
 • Podstawy zarządzania kontraktami w procesie zakupowym
  Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw zarządzania kontraktami jako elementu procesu zakupowego. Na podstawie syntezy literatury oraz raportów branżowych autor podjął próbę wyjaśnienia istoty i funkcji zarządzania kontraktami, odnosząc się do dorobku nauk społecznych i ekonomicznych. Główne wnioski: zrozumienie aspektów prawnych i ekonomicznych kontraktów oraz sposobów doskonalenia działań organizacji może być kluczem do usprawniania procesu kontraktowania. Przedsiębiorstwa postrzegają kontrakty jako narzędzie kontroli, nie skupiając się na rozwojowej funkcji zarządzania kontraktami, jeśli chodzi o relacje z partnerami handlowymi.

Problemy Jakości - cały wykaz