• Konkurs „Normalizacja i ja” już wystartował! 1.02.2021–30.04.2021 nr katalogowy: 130487
  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje 9. Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”, którego tytuł brzmi: „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0)”.
 • Informacja o XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość nadzieją na lepszy świat Quality & Hope 2020”
  Konferencja miała odbyć się w dniach 27-29 listopada 2020 r. w Kazimierzu Dolnym. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią zmieniona została formuła Konferencji, I etap – w trybie on-line – odbył się 27.11.2020 r., a II etap planowany jest na maj 2021 r.
 • Proponowane kierunki badań dotyczących kosztów jakości
  Christina Dimitrantzou, Evangelos Psomas, Fotios Vouzas. 2020. „Future research avenues of cost of quality: a systematic literature review”.
 • Zanim wdrożysz 5S, czyli 10 stopni do piekła – cz. II
  Artykuł stanowi dalszy ciąg rozważań dotyczących praktycznego aspektu wdrażania narzędzia 5S w jednej z polskich kuźni. Pierwsza część artykułu ukazała się w numerze 1/2021 „Problemów Jakości".
 • Proces reklamacji jako narzędzie doskonalenia produktu na przykładzie wyrobu medycznego
  Poprawiając jakość wyrobów medycznych, przedsiębiorstwo zarządzane projakościowo decyduje się na usystematyzowanie procesu reklamacji. Doskonalenie wyrobu medycznego powinno być następstwem sfinalizowanego procesu reklamacji produktu. Proces reklamacji wyrobu medycznego można traktować jako narzędzie polepszające jakość wyrobu medycznego, kluczowe w procesie zarządzania jakością produktu, jak również zwiększające satysfakcję użytkownika wyrobu medycznego, co decyduje o przewadze konkurencyjnej. Celem artykułu jest ukazanie procesu reklamacji jako narzędzia doskonalenia wyrobu medycznego z wykorzystaniem metod takich, jak: analiza literatury, studium przypadku, metoda dedukcji. Celem opracowania było także zwrócenie uwagi na rozwiązania w procesie reklamacji produktu wykorzystywanego do zabiegów specjalistycznych przez znane przedsiębiorstwo branży medycznej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w gastronomii w dobie pandemii COVID-19 – studium przypadku
  Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na światową gospodarkę. Lockdown przyczynił się do zakłóceń w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, również i tych z branży gastronomicznej. Po odblokowaniu gospodarki, placówki gastronomiczne, aby móc funkcjonować, musiały dostosować warunki pracy do ścisłych wytycznych, które wskazują na konkretne działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w lokalach gastronomicznych w różnych krajach oraz zaproponowanie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Wskazano na konieczność identyfikacji i monitorowania nowych krytycznych punktów kontrolnych (CCP-COV), które ściśle powiązane są z ciągłością zachowania higieny w procesie produkcji gastronomicznej.

Problemy Jakości - cały wykaz