• Targi Ekotech on-line za nami!
  Targi Ekotech zawsze odbywały się pod koniec lutego w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Niestety z powodu pandemii tradycyjne wydanie targów musiało zostać odwołane.
 • Pierwsze seminarium z cyklu „Problemy Jakości – wczoraj, dzisiaj i jutro”
  Redakcja „Problemów Jakości” przyjmuje jako jeden ze swoich najważniejszych celów prezentację współczesnych wyzwań stających przed środowiskiem naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi jakości i zarządzania tą kategorią. Niezbędnym elementem procesu realizacji misji czasopisma jest prowadzenie stałej, otwartej dyskusji ze środowiskiem związanych z nim autorów reprezentujących szerokie spektrum zainteresowań w zakresie teorii i zastosowań wiedzy o jakości. Dlatego też, 28 kwietnia 2021 r. zorganizowano ogólnopolskie seminarium on-line, czyli webinarium, otwierające z założenia Redakcji cykliczną inicjatywę umożliwiającą taką dyskusję. Forma spotkania wynikająca z ograniczeń czasu pandemii okazała się być rozwiązaniem, które powinno w tym przypadku dobrze sprawdzać się w przyszłości, również gdy ograniczenia zostaną zniesione. 
 • Modułowe seminarium szkoleniowe pt. „Systemowe narzędzia doskonalenia” – cz. II
  Prezentujemy drugą część sprawozdania z webinarium podsumowującego seminarium szkoleniowe pt. „Systemowe narzędzia doskonalenia”. Podczas webinarium podjęto temat audytów wewnętrznych, które stanowią niezwykle ważne narzędzie doskonalenia systemów zarządzania. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie, co stanowi najsłabszy element w ich realizacji. Zwrócono uwagę, iż problemem jest dokumentowanie niezgodności, ponieważ w praktyce niezgodności nie zawsze są udokumentowane w sposób identyfikowalny, nie są odpowiednio uzasadnione stosowanym opisem, brak jest obiektywnych dowodów charakteryzujących niezgodność lub są one niepełne. Wskazano na trudności związane z niewłaściwym przygotowaniem planu audytu, brakiem postrzegania audytowanego obszaru w sposób holistyczny i odniesienia do aspektów systemu zarządzania (np. nieuwzględnienie kryteriów związanych z uprawnieniami i odpowiedzialnościami czy wartości wskaźników niepozwalających na faktyczną ocenę skuteczności systemu zarządzania w danym obszarze audytowania), nierzetelnym przygotowaniem audytorów (np. nieuwzględnianie poprzednich wyników audytów podczas przygotowywania się do kolejnych, brak adekwatnego odnoszenia się do kryteriów audytów), ustalaniem zbyt dużych ich zakresów oraz niedoszacowaniem czasu potrzebnego na ich realizację. Zauważalnym problemem jest także pozyskiwanie osób z zewnątrz organizacji w celu przeprowadzenia przeglądów wewnętrznych.
 • Szansa czy potrzeba? System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  Czy w prowadzeniu biznesu jest coś ważniejszego od pieniędzy? Zdawałoby się, że nie, jednakże okazuje się, że w dzisiejszych czasach to pracownik, jego bezpieczeństwo i zdrowie stają się nadrzędnym interesem pracodawcy. Dlatego celem każdej organizacji jest zadbanie o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZ BHP) zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN-ISO 45001:2018. Obiektywnym potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest uzyskanie certyfikatu SZBHP wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Od ponad 20 lat Centrum Certyfikacji Jakości Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach posiadanej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (nr AC 057) CCJ WAT oceniło funkcjonowanie systemu SZBHP w organizacjach, przyznając ponad 700 certyfikatów. 
 • Z Prasy Zagranicznej
  Obecnie około 33% przedsiębiorstw produkcyjnych osiągnęło wysoki poziom cyfryzacji swojej działalności. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wskaźnik ten przekroczy 70%. Rozwojowi przemysłu 4.0 będą towarzyszyły istotne zmiany dotyczące różnych obszarów zarządzania. Będzie się upowszechniało zastosowanie sztucznej inteligencji, narzędzi związanych z rozszerzoną rzeczywistością oraz druku 3D. Można przewidywać, że będzie spadało zapotrzebowanie na siłę roboczą, gdyż będzie ona wypierana przez zautomatyzowane i inteligentne procesy produkcyjne.
 • Perspektywa ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B
  Celem artykułu jest ukazanie ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej uwagę skupiono na problematyce współpracy w łańcuchu dostaw z dostawcami i odbiorcami (firmami) w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W części empirycznej zamieszczono wyniki badań własnych dotyczące jakości relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa – producenta papieru.
 • Produkt i jego jakość jako symbol
  W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.

Problemy Jakości - cały wykaz