• Hierarchizacja zagadnień w procesach zarządzania wiedzą – w świetle opublikowanych artykułów w bazie SCOPUS
    Rosnąca liczba artykułów i badań dotyczących zarządzania wiedzą ukazuje coraz większą liczbę powiązanych zagadnień. Celem artykułu jest próba identyfikacji, integracji i klasyfikacji tych zagadnień, prezentując je jako schemat kategorii i grup. Jako narzędzie zastosowano analizę tekstową dla 1,431 artykułów, spośród których wyodrębnionych zostało 3,379 unikalnych słów kluczy. Źródłem próbki była wyszukiwarka jednego wydawcy SCOPUS. Otrzymany schemat klasyfikacji zawiera 101 unikalnych grup słów kluczy, zawartych w 7 głównych kategoriach. Opracowane kategorie stworzono z myślą o zarządzaniu wiedzą wewnątrz przedsiębiorstwa (z punktu widzenia procesów). Należy je traktować jako punkt startowy do dalszej analizy, która pokrywałaby obszar na zewnątrz przedsiębiorstwa, tj. współpraca z zewnętrznymi instytucjami, innowacyjność w korporacjach międzynarodowych. Schemat jest przydatny w zakresie rozpoznania, czy elementy w nim zawarte są częścią oceny zarządzania wiedzą wśród procesów zachodzących w organizacjach.
  • Dekompozycja modułu uczuciowego jakości życia – pierwsza składowa „nadzieja”
    Artykuł ten (a może bardziej esej) w swej treści i formie nawiązuje do poprzedniej publikacji (nr 3’2021 „Problemy Jakości”) [3], w której podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego jakości życia oraz zapowiedziano, że trwające rozpoznawanie komponentów tego modułu może zapoczątkować w tym czasopiśmie cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu. To opracowanie jest pierwsze z tego cyklu i dotyczy nadziei, czyli jednej z tych wartości (cnót), która towarzyszy człowiekowi w jego codziennych odniesieniach do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Autor tej pracy podjął próbę odpowiedzi na następujące pytania: co to jest nadzieja? (między prawdą i iluzją); co jest naprawdę nadzieją? (prawdziwa nadzieja matką mądrych); jak aktywizować nadzieję? (ona nigdy nie umiera); jakie są uczucia pokrewne nadziei? (wzajemnie wspierające się energie) i jakie są emocjonalne zasłony nadziei? (iluzja nadziei matką głupich).

Problemy Jakości - cały wykaz