Problemy Jakości 2017/06


 • VARIA
  Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności.
 • Nasza droga do sukcesu
  Artykuł odnosi się do firmy Farm Frites Poland
 • Z prasy zagranicznej
  Jakość pracy na zmieniającym się rynku Duncan Gallie. 2017. Jedno z ostatnich wydań czasopisma "Social Policy & Administratiion" poświęcono aktualnej sytuacji na rynku pracy.
 • Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych
  Z chwilą wdrożenia systemu zarządzania w organizacji, zasadniczym problemem staje się nie tylko jego utrzymywanie, ale i ocena efektów działania oraz doskonalenie. To z kolei wiąże się z koniecznością modyfikacji zachodzących procesów, w myśl przyjętej przez twórców normy ISO 9001 filozofii ciągłego doskonalenia, że "ciągle należy szukać przyczyn problemów powstających w systemie, a następnie je usuwać, tak aby działania i elementy systemu stawały się coraz lepsze".
 • Jakość usług zdrowotnych na przykładzie usług stomatologicznych
  We współczesnej literaturze z zakresu marketingu dominuje przekonanie, że jakość jest jednym z ważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących jakość usług zdrowotnych oraz przedstawienie badań własnych w zakresie oczekiwań pacjentów co do parametrów - szeroko pojętej - jakości usługi stomatologicznej i czynników skłaniających ich do powrotu do gabinetu.