• Rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
  Dbałość o zadowolenie obywateli z obsługi oraz świadczonych usług przez urzędy skłania Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) do podejmowania działań służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia satysfakcji ich Klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że zagadnienie to stanowi kluczowy element zarządzania jakością zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i instytucji usługowych, organizacje tego typu w coraz większym stopniu wdrażają systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm ISO.
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - cz. 1
  W ostatniej dekadzie problematyka występujących zakłóceń w procesach operacyjnych stała się niezwykle popularna. W literaturze przedmiotu pojawiły się liczne, bardzo interesujące publikacje na temat ryzyka w łańcuchu dostaw. Również praktyka biznesowa kładzie dziś szczególny nacisk na to zagadnienie, czego dowodem są wdrażane przez firmy systemy zarządzania zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm dotyczących zarządzania ryzykiem (ISO 31000), zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (ISO 28000) i zarządzania ciągłością działania (ISO 22301).
 • Ekonomia uwagi w nowej gospodarce
  Zasada nr 1 "Zwracaj uwagę", zasada nr 2 "Uwaga to ograniczony zasób, więc zwracaj uwagę, na co zwracasz uwagę". Zrozumienie i zarządzanie uwagą jest obecnie najważniejszą determinantą sukcesu w biznesie. Walka o uwagę toczona jest wszędzie. Ekonomia uwagi to ciągła pogoń za innowacyjnością, musi to być ekonomia ciągłej oryginalności.
 • PRS Certyfikacja pierwszym akredytowanym weryfikatorem środowiskowym w obszarze gospodarki odpadami
  Począwszy od 2018 r. obowiązkowe audyty zewnętrzne w branży gospodarki odpadami będą musiały być wykonane przez weryfikatora EMAS, posiadającego rozszerzoną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze gospodarki odpadami. Sprawozdanie wydane bez akredytacji może oznaczać poważne sankcje finansowe dla przedsiębiorców podlegających obowiązkowi audytu.
 • Łatwość odnajdowania drogi do celu jako determinanta jakości usługi