Głównym tematem wydania jest pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy. W czasopiśmie pojawiły się artykuły dotyczące m.in.: zmian w protokole powypadkowym, organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, nowej wersji normy SCC, odzieży trudnopalnej dla strażaków. Wydanie zostało wzbogacone o dodatek specjalny "Bezpieczna praca spawacza", w którym można przeczytać o ergonomii prac spawalniczych, środkach ochrony indywidualnej spawacza oraz wypadkach przy pracach spawalniczych.

 • Temat numeru
  • Wypadek przy pracy. Zmiany w protokole powypadkowym (8)
   Trwają prace nad zmianami wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Wynika to z tego, że należy dostosować go do aktualnych przepisów prawnych. Dotychczasowe druki protokołu będzie można wykorzystywać do 31 grudnia 2019 roku.
  • Organizacja skutecznego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy (18)
   Artykuł ma na celu ułatwienie oceny, czy istniejące w danej organizacji procedury mają szansę zadziałać prawidłowo w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Wskazuje on także najistotniejsze elementy, na jakich należy się skupić, chcąc stworzyć efektywny system pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Nowa wersja normy SCC (26)
   Od 2018 r. obowiązuje nowa wersja normy SCC. Jednym z powodów wprowadzenia zmian była większa przejrzystość i niezawodność łańcucha wykonawców. Przedstawiamy m.in. najważniejsze różnice w wymaganiach pomiędzy SCC 2008 a SCC 2017.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Odzież trudnopalna dla strażaków. Parametry i wymagania (32)
   Ubranie ochronne strażaka powinno być wykonane z wysokiej jakości materiałów, by stanowiło skuteczną zasłonę przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi, zagrażającymi zdrowiu lub życiu. W artykule przybliżamy rodzaje odzieży ochronnej.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku falcerza w drukarni (36)
   Jakie ryzyko zawodowe niesie za sobą praca falcerza? Przedstawiamy zagrożenia, na które są narażeni pracownicy wykonujący prace fizyczne, w tym ręczne prace transportowe.
 • Prawo
  • Roszczenia uzupełniające dochodzone przez pracownika przed Sądem Pracy (42)
   Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują odpowiednie roszczenia, rekompensujące mu daną szkodę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wypadek nastąpił z całkowitej winy osoby zatrudnionej.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Stan nietrzeźwości nauczyciela w przedszkolu a bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo innej osoby (45)
   Przedszkole to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się opieką i wychowaniem. To także budynek, w którym przebywają wychowankowie wraz z personelem. Co się stanie, gdy zawiedzie ten ostatni?
 • Dodatek specjalny – Bezpieczna praca spawacza
  • Ergonomia prac spawalniczych (54)
   W artykule scharakteryzowano jedną z najczęściej stosowanych odmian technik spajania, jaką jest spawanie łukiem elektrycznym. Przybliżono także zagrożenia w pracy spawacza oraz wskazano na działania, które mogłyby ją usprawnić.
  • Środki ochrony indywidualnej spawacza. Stan obecny i perspektywy rozwoju (60)
   Spawanie jest metodą łączenia znaną od wielu lat. Stale obserwuje się w niej postęp i rozwój. Istnieje zatem realna potrzeba ciągłego dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy spawacza, które mogą zapewnić odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej.
  • Wypadki przy pracach spawalniczych (68)
   W artykule opisano trzy wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac spawalniczych. Ich okoliczności i przyczyny zostały zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Czy można było ich uniknąć?
 • Wydarzenia
  • Spotkanie OSPSBHP O/Katowice w Wałbrzychu (75)
   Katowicki oddział OSPSBHP na początku marca zorganizował trzydniowe szkolenie wyjazdowe. Jego uczestnicy odwiedzili zakład firmy Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu oraz odbyli praktyczny kurs pierwszej pomocy.
  • Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu” (75)
   Przedstawiciele i pracownicy zakładów produkcyjnych chcący wciąż doskonalić oraz optymalizować swoje przedsiębiorstwa, spotkają się na konferencji połączonej z praktycznymi warsztatami, która odbędzie się już 22 maja w Szczecinie.

PromotorBHP - cały wykaz