Promotor BHP 2019/06

Głównym tematem nowego numeru jest bezpieczeństwo pożarowe budynków. W czasopiśmie pojawiły się artykuły dotyczące m.in.: operatów przeciwpożarowych, obowiązków służby BHP, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych. Wydanie zostało wzbogacone o dodatek specjalny "Bezpieczna produkcja", w którym można przeczytać o niesprawnej linii produkcyjnej, wypadkach w zakładach produkcyjnych oraz uzupełniających środkach technicznych.

 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo pożarowe budynków (8)
   Budynki oraz wszelkie urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, by nie dopuścić do powstania pożaru. Jakich ustaleń zatem powinni przestrzegać właściciele lub zarządcy budynków?
  • Operaty przeciwpożarowe (18)
   Zdaniem Ministerstwa Środowiska brak rozporządzenia nie stanowi przeszkody do przygotowania operatu przeciwpożarowego. Osoby, które zlecają jego wykonanie, muszą zatem opierać się na posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu osób uprawnionych do jego sporządzenia.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych (22)
   Obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych spoczywa na kierowniku robót lub pracodawcy. Jej celem jest zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem prac budowlanych.
  • Obowiązki służby BHP (28)
   Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną „służbą BHP”. Jeżeli został on przeszkolony z zakresu wykonywania jej zadań, może w niektórych przypadkach realizować je samodzielnie.
  • 230 B. Śmiertelnie niebezpieczne napięcie (34)
   W artykule zwrócono uwagę na zagrożenie oraz ryzyko związane z napięciem elektrycznym o najpopularniejszej wartości. Wypadki, do których dochodzi w tym obszarze, są spowodowane głównie przez brak nadzoru nad instalacją elektryczną.
 • Pierwsza pomoc
  • Apteczki pierwszej pomocy. Liczba, rozmieszczenie, wyposażenie (37)
   Apteczki są istotnym elementem systemu pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Jeśli nie będą one dobrze wyposażone, a wiedza pracowników na temat ich umiejscowienia będzie znikoma, to niemożliwe będzie udzielenie odpowiedniej pomocy poszkodowanemu.
 • Dobre praktyki
  • Kultura ZERO wypadków (42)
   Carlsberg Polska przykłada ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Dwa lata temu Grupa ogłosiła nową strategię zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Together Towards ZERO”. Jednym z jej celów jest dążenie do kultury ZERO wypadków.
 • Wydarzenia
  • Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie (46)
   13-19 maja 2019 r. obchodziliśmy Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie. Była to już szósta z kolei edycja ogólnopolskiej kampanii zwiększającej bezpieczeństwo na polskich budowach, dzięki której liczba wypadków systematycznie spada.
 • Dodatek specjalny – Bezpieczna produkcja
  • Niesprawna linia produkcyjna przyczyną wypadku przy pracy (50)
   Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie pracownikom na terenie zakładu pracy odpowiednio przystosowanych maszyn oraz wcielenie w życie takich rozwiązań, które zminimalizowałyby ryzyko związane z ich użytkowaniem.
  • Uzupełniające środki techniczne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (60)
   Urządzenia zatrzymywania awaryjnego są wliczane w poczet uzupełniających środków ochronnych. Kryterium decydującym o konieczności nagłego wstrzymania pracy maszyny jest wielkość zagrożenia. Czy są inne sposoby gwarantujące bezpieczną obsługę maszyn?
  • Wypadki w zakładach produkcyjnych (68)
   W artykule dokonano analizy trzech wypadków, które miały miejsce w trakcie wykonywania prac w zakładach produkcyjnych. Brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników oraz nieznajomość instrukcji obsługi danej maszyny były głównymi przyczynami ich zajścia.

PromotorBHP - cały wykaz