Promotor BHP 2019/07-08

Głównym tematem nowego numeru jest bezpieczeństwo przy pracach wydobywczych. W czasopiśmie pojawiły się artykuły dotyczące m.in. badania ubytku słuchu u górników i ciężkiego wypadku w kopalni kruszywa. Wydanie zostało wzbogacone o dodatek specjalny "ATEX", w którym można przeczytać o: pyle jako zagrożeniu pożarem i wybuchem, wprowadzaniu zintegrowanego sytemu bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwie w strefach wybuchowych.

 • Temat numeru
  • Ciężki wypadek w kopalni kruszywa (8)
   W jednej z kopalń odkrywkowych doszło do wypadku, w którym 19-letni pracownik stracił rękę. Z ustaleń inspektora PIP wynika, że poszkodowany nie przeszedł odpowiedniego szkolenia wstępnego, a stan techniczny znajdujących się tam urządzeń był zagrażający życiu.
  • Badanie ubytku słuchu u górników (12)
   Z danych Instytutu Medycyny Pracy wynika, że drugą co do częstotliwości występowania chorobą zawodową w górnictwie jest trwały ubytek słuchu. Pierwszą z nich jest pylica. W artykule przedstawiono dokładną analizę badań słuchu u pracowników kopalń węgla.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kucharza (20)
   Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, przede wszystkim przy doborze wyposażenia stanowisk, stosowanych substancji oraz preparatów chemicznych, biologicznych i rakotwórczych. Błędem jest stosowanie jednej metody oceny ryzyka do wszystkich zagrożeń.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Doskonalenie systemów zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań normy PN-ISO 45001:2018 (28)
   W cyklu comiesięcznych artykułów omówione zostaną wymagania i wytyczne do stosowania normy PN-ISO 45001:2018. Wkrótce (tj. 11 marca 2021 r.) zastąpi ona funkcjonujące w tym zakresie normy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.
 • Pierwsza pomoc
  • Pierwsza pomoc na terenie zakładu pracy i nie tylko. Procedury i komunikacja (34)
   Każdy pracownik powinien być świadomy tego, że najważniejsze czynności ratujące życie są proste i w przypadku zagrożenia życia natychmiast należy je wdrożyć. W artykule zostały omówione podstawowe procedury postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.
 • Prawo
  • Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podmioty zobowiązane, uczestnicy, terminy, wpłaty (40)
   Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią prywatny system długoterminowego oszczędzania. Mają one podnieść bezpieczeństwo finansowe osób zatrudnionych. Już od 1 lipca br. będą mogli przystąpić do niego najwięksi pracodawcy.
 • Wydarzenia
  • Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (44)
   Od 4 do 7 czerwca podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich blisko 1000 wystawców zaprezentowało na powierzchni 25 tys. m2 nowości z branży przemysłowej. Targi ITM 2019 przez te dni stały się źródłem rozwoju nauki, technologii oraz innowacji.
  • WORK SAFETY-EXPO (48)
   6-8 czerwca odbyły się III Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych (IFRE-EXPO), a także III Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (WORK SAFETY-EXPO).
 • Dodatek specjalny ATEX
  • Pył jako zagrożenie pożarem i wybuchem (50)
   Zapylenie w środowisku pracy jest traktowane jako zagrożenie wpływające negatywnie na układ oddechowy pracownika. Należy je również rozpatrywać w kontekście zagrożenia pożarowego i wybuchowego.
  • Czy wiesz, co się dzieje z Twoim pracownikiem? (56)
   Na tytułowe pytanie wielu kierowników odpowiada: „Powinien gdzieś tu być”. I często zdarza się tak, że na tym kończy się ich wiedza. Czy to efekt ich niekompetencji, czy może braku możliwości? Przecież nie można pilnować każdego pracownika, który porusza się po terenie zakładu. A może jednak?
  • Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem (60)
   Wszelkie prace z użyciem gazów, pyłów, cieczy palnych, przy których może powstawać mieszanina wybuchowa, a także prace budowlane prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem mogą doprowadzić do powstania pożaru, dlatego ich wykonywanie wymaga pisemnej zgody.
 • Flesz
  • Przed nami 36 edycja światowych targów BHP (65)
   5-8 listopada 2019 roku wszystkie oczy w Düsseldorfie będą skierowane na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na tegorocznych targach A+A wystawcy będą mieli do dyspozycji dodatkową halę.
  • O nowych technologiach językiem korzyści (66)
   8 miast Polski, blisko 150 praktyków, ponad 800 uczestników, w tym w większości decyzyjna kadra techniczna – tak można podsumować zakończony niedawno cykl bezpłatnych konferencji technicznych dedykowanych sektorowi produkcji.

PromotorBHP - cały wykaz