Promotor BHP 2019/10

W najnowszym wydaniu „Promotora BHP” znalazły się m.in. artykuły dotyczące: stanu bhp w Polsce, bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, ergonomii prac w transporcie ręcznym, bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera, najnowszych zmian dotyczących przepisów bhp oraz bezpiecznych magazynów w GKN Automotive.

 • Znajdź specjalistę - wizytówki firm
  • Znajdź specjalistę – Polscy producenci ŚOI (8)
   Prezentacja producentów środków ochrony indywidualnej
 • Temat numeru
  • Stan BHP w Polsce (10)
   Liczba poszkodowanych oraz wskaźnik wypadkowości ogółem obniżyły się w stosunku do ubiegłego roku – taką informację podaje na swojej stronie GUS. W I kwartale 2019 r. 2 osoby spośród każdego miliona pracujących uległy śmiertelnemu wypadkowi przy pracy.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera (24)
   Magazynier to osoba wykonująca zadania związane z obsługą magazynu. Przyjmuje i wydaje towar, wykonuje ręczne prace transportowe, w tym z użyciem ręcznych wózków paletowych oraz wózków z napędem silnikowym. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na tym stanowisku.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych (32)
   Bezpieczeństwo na drogach, szczególnie przy transporcie towarów niebezpiecznych, jest bardzo ważnym elementem dla każdego uczestnika ruchu oraz środowiska naturalnego. W artykule omawiamy m.in. wyposażenie przeciwpożarowe pojazdów.
  • Doskonalenie systemów zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań normy PN-ISO 54001:2018-06. Część III (38)
   W kolejnej części cyklu o normie PN-ISO 45001:2018-06 wyjaśniamy zagadnienia związane z: przywództwem i zaangażowaniem kierownictwa, polityką BHP, odpowiedzialnością i uprawnieniami w organizacji oraz konsultacjami, a także współudziałem pracowników.
  • Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem (44)
   W artykule przedstawiono jedno z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, jakim jest wybuch pyłu węglowego. Podano także metody działań profilaktycznych, by zminimalizować ryzyko jego wystąpienia.
 • Ergonomia
  • Ergonomia prac w transporcie ręcznym (50)
   Wykonując ręczne prace transportowe, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach BHP. Zostały one zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z późniejszymi zmianami, w tym ostatnią, z kwietnia 2017 r.
 • Dobre praktyki
  • Bezpieczne magazyny w GKN Automotive (56)
   Grupa GKN Automotive jest wiodącą firmą w branży technologii i inżynierii. Dagmara Polowczyk – HSE Director GKN Automotive, Driveline – w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach opowiada o zarządzaniu bezpieczeństwem w dziale logistycznym.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Brak instrukcji bezpiecznego postępowania przy opróżnianiu silosu przeciwpożarowego (62)
   Wybuch pyłu drzewnego może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje, dlatego należy stosować odpowiednie zabezpieczenia. Autor w niniejszym artykule analizuje, co może się stać w przypadku, gdy zabraknie instrukcji przy opróżnianiu silosu ppoż.
 • Prawo
  • Najnowsze zmiany dotyczące BHP (70)
   W 2019 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach Kodeksu pracy w zakresie BHP. Jedną z nich jest nowy wzór protokołu powypadkowego, w którym nie ma m.in. wymogu obecności pieczęci pracodawcy.
 • Wydarzenia
  • Regionalna Wymiana Doświadczeń - Uatrakcyjnianie szkoleń BHP (74)
   Regionalna Wymiana Doświadczeń w zakresie metod prowadzenia i uatrakcyjniania szkoleń BHP, która odbyła się 30-31 sierpnia, stała się jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń 2019 roku, a wszystko dzięki doskonałej współpracy m.in. 11 oddziałów OSPSBHP.
 • Flesz
  • Wydarzenia branżowe dla specjalistów już w październiku! (76)
   Zaczął się nowy sezon Konferencji Technicznych Axon Media. Po pierwszych szkoleniach w Olsztynie i Opolu czas na kolejne miasta. Gdzie tym razem spotkają się specjaliści?

PromotorBHP - cały wykaz