W najnowszym wydaniu „Promotora BHP” głównym tematem jest bezpieczna praca w niskich temperaturach. Można w nim również znaleźć artykuły dotyczące m.in.: oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki, odśnieżania dachów płaskich budynków, rękawic ochronnych w zimnym środowisku pracy, tworzenia probezpiecznych zachowań pracowników przedsiębiorstwie. Dwunasty numer „Promotora BHP” został także wzbogacony o przegląd obuwia ze wzmocnionym podnoskiem.

 • Temat numeru
  • Bezpieczna praca w niskich temperaturach (8)
   Praca w niskich temperaturach jest zaliczana do pracy w warunkach uciążliwych. Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie odpowiednie napoje i posiłki przy pracy w warunkach niesprzyjających dla ludzkiego organizmu.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki (14)
   Zawód pielęgniarki wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby podejmujące się pracy na tym stanowisku są również narażone na szereg zagrożeń. W artykule prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Przestrzeganie zasad BHP na uczelniach wyższych (20)
   W artykule przedstawiono jedną ze zmian związanych z ochroną przeciwpożarową zawartą w § 2 pkt 1-b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu zapewnienia na uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kształcenia.
  • Doskonalenie systemów zarządzania BHP z uwzględnieniem normy PN-ISO 45001:2018-06 – część V (24)
   Organizacja powinna ciągle doskonalić przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania BHP między innymi poprzez promowanie kultury wspierającej wyżej wymieniony system. Przedstawiamy ostatnią już część z cyklu dotyczącego normy PN-ISO 45001:2018-06.
  • Eksploatacja obiektów budowlanych zimą. Odśnieżanie dachów płaskich budynków (32)
   Dach jest najwyższą konstrukcyjną częścią budynku. Wszelkie prace odbywające się na dachu są traktowane jako roboty wykonywane na wysokości. Jakie zatem należy podjąć działania, by bezpiecznie odśnieżyć dachy płaskich budynków?
  • Tworzenie probezpiecznych zachowań pracowników w przedsiębiorstwie (38)
   W artykule przedstawiono charakterystykę procesu motywowania pracowników do bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Omówiono m.in. ogólne podejście do owego procesu oraz takie instrumenty jak możliwość awansu czy partycypacji.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Rękawice do ochrony w zimnym środowisku pracy (46)
   W celu ochrony przed negatywnym oddziaływaniem niskiej temperatury należy wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież ciepłochronną (odzież, obuwie, rękawice). Jakie materiały stosuje się przy konstrukcji rękawic? Jakie normy opisują wymagania dla nich?
 • Przegląd porównawczy
  • Przegląd obuwia ze wzmocnionym podnoskiem (51)
 • Analiza wypadku
  • Porażenie prądem na stacji kolejowej (64)
   Przy budowie peronów dworca kolejowego koło Olsztyna pracownik firmy budowlanej został porażony prądem. Główną przyczyną wypadku było tolerowanie przez kierownika robót niebezpiecznej metody wylewania mieszanki betonowej z użyciem wysięgnika pompy w pobliżu czynnej sieci trakcyjnej.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Niedostosowanie centrum obróbczego przyczyną wypadku przy pracy (68)
   Przez brak inwentaryzacji centrum obróbczego doszło do poważnego wypadku, w którym zginął pracownik. Nie można jednak wskazać jednej konkretnej osoby odpowiedzialnej za niedopełnienie obowiązków.
 • Głos z branży
  • Czy nowoczesny behapowiec może wpędzić Cię do więzienia? (76)
   „Po wypadku nie powinno obwiniać się pracownika, tylko system” – takie słowa padły na szkoleniu prowadzonym przez dr Jennet Arshimovą. Autorka w niniejszym felietonie zastanawia się, na ile to zdanie przyczynia się do rozwoju systemu bezpieczeństwa, a na ile stwarza osobiste zagrożenie dla prezesa firmy.
 • Wydarzenia
  • Rekordowe targi A+A! (78)
   Za nami 36. edycja światowych targów BHP. 5-8 listopada 2019 r. wszystkie oczy w Düsseldorfie były skierowane na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tych dniach spotkali się odwiedzający z całego świata, by uzyskać przegląd najnowszych trendów i produktów.
  • Co nowego w przyszłym roku? Konferencje techniczne 2020 (82)
   Drugie półrocze 2019 dobiega końca. Co Axon Media planuje w kolejnym sezonie? Jaka tematyka będzie poruszana i w jakich miastach spotkają się specjaliści? Pierwsze Konferencje Techniczne odbędą się już w lutym 2020.

PromotorBHP - cały wykaz