W najnowszym wydaniu „Promotora BHP” tematem numeru jest bezpieczna obróbka metali. W marcowym numerze pojawiły się m.in. artykuły dotyczące: oceny ryzyka zawodowego na anodowni, filtrów spawalniczych, poprawy bezpieczeństwa podczas obsługi infrastruktury ciepłowniczej, kultury bezpieczeństwa w DHL Parcel, nowych przepisów BHP przy obsłudze urządzeń energetycznych oraz zmian rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych. Wydanie zostało wzbogacone o przegląd rękawic ochronnych.

 • Temat numeru
  • Bezpieczeństwo pracownika przy obróbce ubytkowej metalu (8)
   Niezależnie od rodzaju i stopnia skomplikowania technologii obróbczych, wszelkie działania powinny zmierzać w stronę stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W artykule przybliżamy cele i możliwości obróbki ubytkowej metalu.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na anodowni (18)
   Proces anodowania to powierzchowna obróbka metali, w której elektrolitycznie wytwarza się warstwę tlenku. Warstwa ta jest wytwarzana w procesie kąpieli w kwasie siarkowym 96%. Kwas ten ma zastosowanie w procesie obróbki powierzchni, oczyszczania, trawienia, w procesach elektrolitycznych.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej a BHP. Czy to się opłaca? (24)
   Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług agencji pracy tymczasowych. Elastyczność w pozyskiwaniu pracowników wpływa między innymi na podjęcie decyzji o współpracy z APT. Należy jednak pamiętać, by umowa zawierała kluczowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Filtry spawalnicze (28)
   W artykule porównujemy wymagania dotyczące współczynników przepuszczania filtrów spawalniczych wyznaczanych zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 169:2002 (PN-EN 169:2005) oraz wymaganiami nowego projektu normy międzynarodowej pr ISO/FDIS 16231-2.
  • Powłoki kompozytowe. Poprawa bezpieczeństwa podczas obsługi infrastruktury ciepłowniczej (34)
   W celu zapewnienia jakości infrastruktury transportu mediów dostarczających ciepło wewnątrz zakładów oraz z ciepłowni do oddalonych odbiorców jest konieczne wykorzystanie nowoczesnych technologii materiałowych i wytwórczych oraz eksploatacyjnych.
  • Dodatek specjalny – Środki Ochrony Indywidualnej (42)
   Niniejszy artykuł dotyczy obuwia ochronnego. Właściwy dobór tych środków ochrony indywidualnej ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki konkretnego stanowiska. Wymagania dotyczące obuwia ochronnego określają normy PN-EN ISO 20346 oraz PN-EN ISO 20346:2014-08.
  • Rękawice robocze. Niedoceniana „druga skóra” dłoni (46)
   Właściwy dobór rękawic oraz egzekwowanie ich stosowania to budowanie kultury bezpieczeństwa, która wpływa na mniejszą liczbę wypadków. Kto odpowiada za ich stosowanie? Komu najbardziej powinno zależeć na bezpieczeństwie w tym zakresie i jakie mogą być skutki niestosowania rękawic?
 • Przegląd porównawczy
  • Przegląd rękawic ochronnych (50)
 • Dobre praktyki
  • Kultura bezpieczeństwa w DHL Parcel (60)
   Paweł Pawlik – Health & Safety Manager w DHL Parcel Polska − w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach opowiada o tym, jak skutecznie zarządzać BHP w dużej organizacji, a także w jaki sposób angażująca komunikacja oraz innowacyjne rozwiązania mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.
 • Artykuł promocyjny
  • Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO już w kwietniu w Poznaniu (66)
   Targi SAWO to wyjątkowe wydarzenie w naszym kraju, które służy ochronie życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz bezpośrednio przyczynia się do wprowadzania w przedsiębiorstwach najnowszych rozwiązań podnoszących jakość pracy i bezpieczeństwa pracujących. Dlaczego jeszcze warto tu być?
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Niezabezpieczony pomost przyczyną wypadku spawacza (68)
   Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W artykule autor opisuje wypadek spawacza, którego przyczyną było tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad BHP przez osoby sprawujące nadzór.
 • Prawo
  • Nowe przepisy BHP przy obsłudze urządzeń energetycznych (74)
   Od 2018 roku rozpoczęto prace nad projektem nowego rozporządzenia określającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Nowe przepisy wejdą w życie 26 marca 2020 roku.
  • Zmiana rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych (77)
   Od 24 stycznia 2020 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
 • Flesz (78)

PromotorBHP - cały wykaz