Głównym tematem świątecznego wydania „Promotora BHP” jest bezpieczna praca na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. W numerze 11-12 można również przeczytać o: aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pracach na wysokości w PGE Dystrybucja, obuwiu ochronnym na zimne i mokre warunki, przeciwdziałaniu mobbingu w przedsiębiorstwie. Najnowsze wydanie zostało również wzbogacone o przegląd obuwia ochronnego i bezpiecznego z podnoskiem.

 • Temat numeru
  • Zautomatyzowane linie produkcyjne. Rozważania o zagrożeniach psychofizycznych (8)
   Jakie zagrożenia psychofizyczne występują dość powszechnie na zautomatyzowanej linii produkcyjnej? Przedstawiamy, jak wyeliminować ich negatywny wpływ na pracownika i podnieść efektywność pracy.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego operatora urządzeń do utylizacji surowca pochodzenia zwierzęcego (16)
   Operator zajmujący się utylizacją surowca pochodzenia zwierzęcego pracuje w bardzo specyficznych warunkach. W szczególności pracownik narażony jest na czynniki biologiczne. Jak przygotować stanowisko pracy związane z przetwórstwem surowego mięsa?
 • Bezpieczeństwo pracy
  • BHP – wspólną wartością (24)
   Praca w budownictwie zaliczana jest do prac uciążliwych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na budowie. Przybliżamy m.in. inicjatywę „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” i Kampanię SPBT „Dobry Transport”.
  • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie natryskowych bramek dezynfekcyjnych (31)
   Pojawia się wiele pytań dotyczących zasadności i bezpieczeństwa stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych. Prezentujemy stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie.
 • Artykuł promocyjny
  • Wspomaganie bezpiecznej komunikacji przy zachowaniu dystansowania społecznego za pomocą rozwiązań komunikacyjnych 3M PELTOR (32)
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Podręczny sprzęt gaśniczy. Bezpieczne i skuteczne stosowanie (34)
   Ochrona przeciwpożarowa poprzez działania organizacyjne i przedsięwzięcia techniczne ma za zadanie uniemożliwić powstanie i ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Jednym z najistotniejszych elementów całego procesu zapewnienia bezpieczeństwa jest wczesne wykrycie i ugaszenie pożaru.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Obuwie ochronne lub robocze na zimne i mokre warunki (40)
   Pracownik wyposażony w niewłaściwe obuwie ochronne lub robocze w okresie chłodów jest narażony na wiele czynników wpływających na jego zdrowie. Zapewnienie bezpiecznego, wygodnego i komfortowego obuwia jest priorytetem dla każdego pracodawcy.
 • Przegląd porównawczy
  • Przegląd obuwia ochronnego i bezpiecznego z podnoskiem (44)
 • Praktyczne narzędzia
  • Nowy serwis „Promotora BHP” (56)
   Już od 1 stycznia 2021 r. będzie można korzystać z kompleksowej platformy behapowcy.com, która zapewni dostęp do praktycznej wiedzy osobom związanym z branżą BHP.
 • Dobre praktyki
  • Sieć Dobry Hotel z certyfikatem HRS „Clean & Safe” (58)
   O podwyższaniu standardów bezpieczeństwa, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, opowiada Daniel Łukaszewicz, dyrektor zarządzający w sieci Dobry Hotel, w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach. W trakcie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych istnieje konieczność wykonywania wielu prac na wysokości. Andrzej Terpiłowski, koordynator ds. BHP, ochrony środowiska i ppoż., przedstawia dobre praktyki w PGE Dystrybucja.
 • Głos z branży
  • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego – SARS-CoV-2 (66)
   Czy aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem jest konieczna? Jeśli tak, to dla jakich grup zawodowych? Gdzie postawić granicę? Nie wolno nam bagatelizować zagrożenia związanego z koronawirusem, ale trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku.
  • Jakie środki ochronne są najlepsze? (68)
   Podstawą tzw. triady bezpieczeństwa jest konstruowanie i produkowanie maszyn bezpiecznych z samego założenia. Przybliżamy hierarchię środków i zadajemy sobie pytanie, dlaczego boimy się przyznać do niewiedzy w trudnych sytuacjach?
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Czy zajęcia praktycznej nauki zawodu były prowadzone w odpowiednich warunkach? (72)
   Praktyczna nauka zawodu jest swego rodzaju przyuczeniem praktycznym do wykonywania danego zawodu. Dotyczy ona uczniów szkół zawodowych oraz młodocianych pracowników. Jakie zasady bhp powinny zostać spełnione w przypadku prowadzenia takich czynności?
 • Psychologia
  • Mobbing w przedsiębiorstwie. Przyczyny, występowanie i przeciwdziałanie – część I (78)
   Mobbing i ogólnie zachowania o charakterze toksycznym niestety stają się coraz częstsze w świecie organizacji. W polskim prawie pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Jak wyeliminować lub choćby ograniczyć występowanie przemocy w miejscu pracy?
 • Wydarzenia
  • Kontrole urzędów nadzoru górniczego w walce z koronawirusem (83)
   Jeszcze wiosną tego roku to śląskie kopalnie były ogniskami COVID-19, a cały Śląsk przodował pod względem liczby osób zakażonych koronawirusem w ogólnopolskich statystykach. Dzisiaj sytuacja w śląskich zakładach górniczych jest ustabilizowana.
  • Rozstrzygnięcie XXVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (84)
   Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach po raz 27. nagrodził pracodawców, dla których nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników.

PromotorBHP - cały wykaz