Głównym tematem pierwszego numeru „Promotora BHP” są środki ochronne przy przewozie towarów niebezpiecznych. W nowym wydaniu można również przeczytać o: ocenie ryzyka zawodowego przy produkcji chemii myjącej, wpływie zaburzeń i niedoboru snu na efektywność pracy, pracy zdalnej pracownika przebywającego na kwarantannie, bezpieczeństwie przy budowie silosów. Ponadto numer został wzbogacony o wydanie katalogowe.

 • Temat numeru
  • Wyposażenie i środki ochronne przy przewozie towarów niebezpiecznych (8)
   Przewóz towarów niebezpiecznych należy przygotować zgodnie z przepisami zawartymi w Umowie ADR. Przybliżamy, jakie wyposażenie przeciwpożarowe oraz wyposażenie dla ochrony ogólnej i indywidualnej powinno znaleźć się w jednostce transportowej podczas przewozu tego typu towarów.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego przy produkcji chemii myjącej (13)
   Dlaczego przyczynami tak wielu wypadków przy pracy są lekceważenie obowiązujących zasad i nieprawidłowe zachowanie pracownika? W artykule omawiamy wypadek na hali produkcyjnej, podczas którego pracownik doznał poparzenia twarzy. Czy można było go uniknąć?
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Wpływ zaburzeń i niedoboru snu na efektywność pracy i ryzyko zawodowe (18)
   Zmęczenie i nieodpowiednia ilość snu mogą być problemem dla większości pracowników. Z badań wynika, że 13% urazów w miejscu pracy można przypisać zmęczeniu. Jakie są pierwsze objawy niedoboru snu? Jak to może wpływać na efektywność naszej pracy oraz ryzyko zawodowe?
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku (23)
   W związku z pandemią COVID-19 inspektorzy pracy będą sprawdzać przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych. Jak zatem będą wyglądać kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku? Na ten rok zaplanowano ich 52 tys.
  • Bezpieczeństwo przy budowie silosów (24)
   Zapewnienie bezpieczeństwa przy budowie silosu wymaga bardzo wielu działań i analiz, a także zaangażowania wszystkich pracowników oraz podjęcia odpowiednich kroków przez pracodawcę. Jak uniknąć ciężkiego lub śmiertelnego wypadku przy budowie silosu?
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Materiały odblaskowe do ochrony osób. Geneza powstania, zastosowanie, bezpieczeństwo (28)
   Aż trudno uwierzyć, że historia powstania materiałów odblaskowych liczy już ponad 80 lat. Pierwsze prace nad materiałami odblaskowymi zapoczątkowano już w latach 30. ubiegłego stulecia. Jak to się zaczęło?
 • Dobre praktyki
  • Bezpieczeństwo na budowie. Dobre praktyki BHP w DIM Construction (32)
   Czym dla firmy budowlanej DIM Construction jest kultura bezpieczeństwa? Na to pytanie odpowiada Paweł Grünberg, wiceprezes Zarządu DIM Construction w rozmowie z Małgorzatą Wołoch-Lach.
 • Analiza wypadku
  • Wypadki przy obsłudze transportera (37)
   W ubiegłym roku w jednym z zakładów meblowych doszło do dwóch wypadków przy pracy, w wyniku których pracownicy doznali poważnych urazów ręki i nogi. Zdaniem inspektora PIP przyczyną wypadków było przede wszystkim zlekceważenie zagrożenia przez poszkodowanych.
 • Prawo
  • Praca zdalna pracownika przebywającego na kwarantannie (44)
   Praca zdalna na kwarantannie to temat nurtujący zarówno pracodawców, jak i pracowników. Czy można pracować w trakcie kwarantanny? Jakie wynagrodzenie lub świadczenie przysługuje pracownikowi?
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Pozew sądowy o odszkodowanie za uraz spowodowany upadkiem w gospodarstwie rolnym (46)
   Rolnictwo, szczególnie indywidualne, charakteryzuje się wysoką wypadkowością. W związku z tym każdy rolnik powinien posiadać polisę OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?
 • Psychologia
  • Mobbing w przedsiębiorstwie. Jego przyczyny, występowanie i przeciwdziałanie mu – część II (53)
   W drugiej części artykułu dotyczącego mobbingu w przedsiębiorstwie omawiamy jego przebieg oraz indywidualne, organizacyjne i społeczne skutki. Podpowiadamy również, jak zapobiegać zjawisku mobbingu w organizacji.
 • Wydarzenia
  • Nowości w bezpłatnych konferencjach dla sektora produkcji (58)
   Na szczęście 2020 rok za nami i z nadzieją patrzymy w najbliższą przyszłość. Jesteśmy pewni, że 2021 rok przyniesie nowe możliwości i raz na zawsze przekreśli letarg i zamrożenie gospodarki.
 • Prezentacje produktów 2021
 • Ochrony słuchu/ratownictwo i pierwsza pomoc
 • Pomiary i detekcja
 • Ochrony dróg oddechowych
 • Ochrony kończyn górnych
 • Ochrony kończyn dolnych
 • Odzież ochronna i robocza
 • Urządzenia
 • Ochrony przed upadkiem z wysokości
 • Narzędzia bezpieczne i inne
 • Szkolenia, certyfikacja, usługi

PromotorBHP - cały wykaz