• Temat numeru
  • Prace wysokościowe na linii wysokiego napięcia (8)
   Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Powinny być wykonywane na polecenie oraz przez co najmniej dwie osoby. Jakie dodatkowe warunki powinien spełnić pracodawca w przypadku prac wysokościowych na linii wysokiego napięcia?
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczeństwo na placach budów (16)
   Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się m.in. działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Niewłaściwie eksploatowane urządzenia mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Jakie błędy są popełniane najczęściej?
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Dobór ochrony dłoni dla spawacza (22)
   Dobór środków ochrony indywidualnej powinien być dokonany odpowiednio do zagrożeń występujących w miejscu pracy. Jak zatem właściwie wyposażyć spawaczy w środki ochrony indywidualnej i przygotować ich do wykonania określonego zadania?
  • Najlepsza ochrona dłoni przed łukiem elektrycznym (23)
   Każdy z nas ma do czynienia ze zjawiskiem łuku elektrycznego, między innymi kiedy włączamy żarówkę.
  • Odporność obuwia ochronnego na poślizg (25)
   Z badań wynika, że każdego roku w naszym kraju dochodzi do wielu wypadków spowodowanych poślizgnięciem na terenie zakładów pracy. Jak można temu zapobiec? Ważne jest m.in. zastosowanie w obuwiu ochronnym odpowiedniego materiału na podeszwy.
  • Przegląd obuwia ochronnego i bezpiecznego z podnoskiem (35)
 • Ergonomia
  • Zmiany w podejściu do ciężkości pracy i pracy przy komputerze (48)
   Z jakimi zmianami borykają się praktycy z branży BHP w przypadku pomiaru wydatku energetycznego oraz pracy przy komputerze? W artykule omówiono powyższe problemy i zastanowiono się nad ich ergonomicznym rozwiązaniem.
 • Analiza wypadku
  • Wypadek zbiorowy przy obsłudze pompy do betonu (52)
   Na terenie budowy kortów tenisowych doszło do poważnego wypadku przy pracy. Na dwóch pracowników spadło ramię wysięgnika pompy. Zdaniem inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, przyczyną wypadku bało ustawienie podpory pompy do betonu na niestabilnym gruncie, w pobliżu wykopu wąskoprzestrzennego.
 • Pierwsza pomoc
  • Porażenie prądem – i co dalej? (56)
   Przepłynięcie prądu przez ludzki organizm może mieć poważne konsekwencje. Objawy mogą być natychmiastowe lub opóźnione. W artykule przedstawiono jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym.
 • Praktyczne narzędzia
  • Wdrażanie zmian zachowań w organizacji. Metoda sześciu źródeł wywierania wpływu (59)
   Istnieje wiele sposobów wpływania na zmianę zachowania. Jednym z nich jest wykorzystanie sześciu źródeł wywierania wpływu. Według tego modelu nie ma potrzeby zmieniania wszystkiego naraz. Należy zidentyfikować najpierw tzw. kluczowe zachowania i na nich skupić swoją uwagę. Jak wygląda to w praktyce?
 • Psychologia
  • Praca zdalna. Wady i zalety – część I (62)
   W ostatnim czasie bardzo wielu pracowników musiało zmierzyć się z diametralną zmianą warunków wykonywania swojej pracy zawodowej. Jakie konsekwencje i wyzwania niesie za sobą zmiana pracy stacjonarnej na zdalną dla pracodawców i pracowników?
 • Prawo
  • Pracodawcy chcą wiedzieć o chorobie pracownika (66)
   Pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie mają obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy. Ci jednak chcieliby to wiedzieć, aby uniknąć wpłat na PFRON. Pamiętajmy o tym, że brak wiedzy pracodawcy o pogarszającym się s tanie zdrowia pracowników wpływa na bezpieczeństwo pracy.
 • Wydarzenia (70)

PromotorBHP - cały wykaz